June 18, 2024

Gamot sa singaw ng bata sa lalamunan, alamin ang mga lunas

Ang singaw sa lalamunan, na kilala rin bilang “pharyngitis” sa tawag na medikal, ay isang kondisyon kung saan ang lalamunan ng isang tao ay namamaga at nairita. Ito ay maaaring sanhi ng viral o bacterial na impeksiyon, o kaya’y sa pamamagitan ng iba’t-ibang uri ng irritants tulad ng maalat na pagkain, usok, o alerhiya.

Kung ang isang bata ay may singaw sa lalamunan, maaaring maranasan niya ang mga sumusunod na sintomas:

  • Masakit na lalamunan
  • Pagkakaroon ng sakit ng ulo o kalamnan
  • Hirap sa paglunok
  • Panginginig o pamamaga ng lymph nodes sa leeg
  • Ubo o pag-ubo
  • Lagnat (sa mga kaso ng bacterial infection)

Ang mga paraan na naitala ko sa mga naunang sagot ko ay maaaring makatulong sa pag-aalis ng sintomas ng singaw sa lalamunan ng bata. Ngunit, importante pa rin na bantayan ang kalagayan ng bata at kumonsulta sa doktor kung:

  • Ang sintomas ay labis na masakit o tumatagal ng matagal.
  • May mga komplikasyon tulad ng mataas na lagnat, pagkahilo, o hirap sa paghinga.
  • Ang bata ay may iba pang mga underlying health condition.

Kapag ito ay sanhi ng bacterial infection, maaaring kinakailangan ang antibiotic treatment na dapat lamang iniinom sa ilalim ng gabay ng isang doktor. Mahalaga ring tandaan na ang mga antibiotics ay dapat gamitin ng maingat at tama lamang sa ilalim ng reseta ng doktor, upang maiwasan ang pag-develop ng antibiotic resistance.

Gayundin, ang tamang hydration at pahinga ay mahalaga para sa mabilis na paggaling ng singaw sa lalamunan. Palaging konsultahin ang doktor kung may mga alalahanin o tanong ukol sa kalusugan ng iyong anak.

Halimbawa ng Gamot sa singaw ng bata sa lalamunan

Ang mga sumusunod ay ilang halimbawa ng mga gamot na maaring gamitin para sa singaw sa lalamunan ng bata. Ngunit, maaring makabuti pa rin na kumonsulta sa isang doktor bago gamitin ang anumang gamot, lalo na sa mga bata, upang tiyakin na ang gamot ay angkop at ligtas para sa kanilang kalusugan:

Lozenges o Throat Drops

Ang mga lozenges na may mga sangkap tulad ng menthol o benzocaine ay maaaring makatulong sa pagpapawala ng sakit at pamamaga sa lalamunan.

Bactidol Extra Soothing Honey Lemon Lozenge 16pcs for On-The-Go, Sore Throat, Itchy Throat

Throat Spray

Ang throat spray na may anti-inflammatory na mga sangkap ay maaaring magbigay ng pansamantalang ginhawa mula sa pamamaga at sakit sa lalamunan.

FAST SORE THROAT SPRAY “Sore throat treatment”/30ml

Pain Relievers

Maaring magbigay ng panandaliang ginhawa ang mga over-the-counter pain relievers na angkop para sa bata at sa tamang dosis. Halimbawa nito ay acetaminophen o ibuprofen.

ADVIL Ibuprofen 200mg 10 Soft Gel Capsules

[Tylenol] Acetaminophen Extra Strength for Adults (500mg | 290 gelcaps)

Antiseptic Gargle

Ang antiseptic gargle na may pampatay-bakterya na mga sangkap ay maaaring makatulong sa pag-aalis ng mga mikrobyo sa lalamunan.

Bactidol Oral Antiseptic Gargle Mouthwash 120ml for Sore Throat, Itchy Throat

Prescription Medications

Sa ilalim ng payo ng doktor, maaring mag-reseta ng mga mas mataas na antas na mga gamot, tulad ng mga antibiotic, kung may impeksiyon.

Topical Anesthetics

Ang ilang mga gamot na naglalaman ng benzocaine o lidocaine ay maaaring magbigay ng pansamantalang kaginhawaan sa pamamagitan ng pagpapabawas ng sakit sa lalamunan.

Conclusion

Maalalang ang mga bata ay mas sensitibo sa mga gamot, kaya’t mahalagang sumunod sa tamang dosis na inireseta ng doktor o naka-indikasyon sa label ng gamot. Kung may mga allergies o iba’t-ibang gamot na iniinom ang bata, maari itong magdulot ng komplikasyon, kaya’t mahalaga ang konsultasyon sa isang propesyunal na pangkalusugan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *