June 18, 2024

Mga bawal bago magpabunot ng ngipin, Alamin ito

Bago magpabunot ng ngipin, may ilang mga bagay na dapat iwasan o bawal gawin upang mapanatili ang kalusugan ng iyong bibig at maiwasan ang mga komplikasyon matapos ang dental procedure. Narito ang ilang mga dapat tandaan.

Mga Bawal bago magpabunot

Aspirin or Blood Thinners

Bawasan ang mga gamot na nagpapapayat ng dugo, tulad ng aspirin, bago ang extraction. Ang mga ganitong gamot ay maaaring magdulot ng pagdami ng dugo habang nagpapagaling ang wound mula sa bunot ng ngipin.

Pag-Aalcohol

Maiwasan ang pag-inom ng alkohol bago ang procedure. Ang alkohol ay maaaring makaapekto sa epekto ng anesthesia o makapagdulot ng pag-usbong ng dugo.

Kakaibang Pagkain

Maiwasan ang pagkain ng malagkit o matatamis na pagkain bago ang extraction. Ang pagkain ng matatamis o malagkit na pagkain ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng bacteria at mas mahirap linisin ang bibig pagkatapos ng procedure.

Pagnguya

Huwag mag-isubo o mag-nguya sa gilagid kung malapit ka nang magpa-bunot. Ito ay upang maiwasan ang impeksyon o komplikasyon.

Smoking

Maiwasan ang paninigarilyo bago at matapos ang extraction. Ang paninigarilyo ay maaaring makapagdulot ng pagkaantala sa paggaling at makapagdulot ng mga komplikasyon.

Self-Medication

Huwag mag-self-medicate bago magpa-bunot. Bawal mag-take ng mga gamot nang hindi naaayon sa reseta ng doktor.

Walang Rest and Recovery

Planuhin ang pahinga pagkatapos ng extraction. Maiwasan ang paggawa ng mga heavy physical activities o pagbabalik agad sa mga daily routine.

Matagal na Travel

Iwasan ang matagal na biyahe bago ang extraction at habang nagpapagaling.

Stress

Bawasan ang stress bago at matapos ang extraction. Ang stress ay maaaring makapagpabagal sa proseso ng paggaling.

Hindi Pakikinig sa Dentista

Sundan ang mga payo at instruksyon ng iyong dentista bago at pagkatapos ng procedure. Ito ay makakatulong sa mabilis at maayos na paggaling.

Conclusion

Mahalaga na kumonsulta sa iyong dentista para sa mga eksaktong payo at mga hakbang na dapat sundan bago magpa-bunot ng ngipin. Ang mga ito ay inirerekomenda upang mapanatili ang kalusugan ng bibig at maiwasan ang mga komplikasyon.

Iba pang mga Babasahin

Pabalik balik na lagnat ng Baby dahil sa pagtubo ng Ngipin : Mga remedy na gagawin

May tumubong laman sa gitna ng Ngipin

Ilang oras bago mawala ang Anesthesia sa Ngipin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *