March 2, 2024

Mga bawal bago magpabunot ng ngipin, Alamin ito

Bago magpabunot ng ngipin, may ilang mga bagay na dapat iwasan o bawal gawin upang mapanatili ang kalusugan ng iyong bibig at maiwasan ang mga komplikasyon matapos ang dental procedure. Narito ang ilang mga dapat tandaan.

Aspirin or Blood Thinners – Bawasan ang mga gamot na nagpapapayat ng dugo, tulad ng aspirin, bago ang extraction. Ang mga ganitong gamot ay maaaring magdulot ng pagdami ng dugo habang nagpapagaling ang wound mula sa bunot ng ngipin. Kung gumagamit ka ng mga prescribed blood thinners, kailangang kumonsulta sa iyong doktor bago magpa-bunot ng ngipin.

Pag-Aalcohol – Maiwasan ang pag-inom ng alkohol bago ang procedure. Ang alkohol ay maaaring makaapekto sa epekto ng anesthesia o makapagdulot ng pag-usbong ng dugo.

Kakaibang Pagkain – Maiwasan ang pagkain ng malagkit o matatamis na pagkain bago ang extraction. Ang pagkain ng matatamis o malagkit na pagkain ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng bacteria at mas mahirap linisin ang bibig pagkatapos ng procedure.

Pamimigay – Huwag mag-isubo o mag-nguya sa gilagid kung malapit ka nang magpa-bunot. Ito ay upang maiwasan ang impeksyon o komplikasyon.

Smoking – Maiwasan ang paninigarilyo bago at matapos ang extraction. Ang paninigarilyo ay maaaring makapagdulot ng pagkaantala sa paggaling at makapagdulot ng mga komplikasyon.

Self-Medication – Huwag mag-self-medicate bago magpa-bunot. Bawal mag-take ng mga gamot nang hindi naaayon sa reseta ng doktor.

Walang Rest and Recovery – Planuhin ang pahinga pagkatapos ng extraction. Maiwasan ang paggawa ng mga heavy physical activities o pagbabalik agad sa mga daily routine.

Matagal na Travel – Iwasan ang matagal na biyahe bago ang extraction at habang nagpapagaling.

Stress – Bawasan ang stress bago at matapos ang extraction. Ang stress ay maaaring makapagpabagal sa proseso ng paggaling.

Hindi Pakikinig sa Dentista – Sundan ang mga payo at instruksyon ng iyong dentista bago at pagkatapos ng procedure. Ito ay makakatulong sa mabilis at maayos na paggaling.

Mahalaga na kumonsulta sa iyong dentista para sa mga eksaktong payo at mga hakbang na dapat sundan bago magpa-bunot ng ngipin. Ang mga ito ay inirerekomenda upang mapanatili ang kalusugan ng bibig at maiwasan ang mga komplikasyon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *