July 16, 2024

About Us

GamotsaNgipin.com aims to provide the best information and solutions for mouth, gums and teeth common causes of problems.

Layunin ng website na ito na bigyan ka ng libre ngunit praktikal na mga impormasyon para tukuyin at gamutin ang sakit ng mga galing sa ngipin at bibig. Tinatalakay sa GamotsaNgipin.com ang karaniwang mga sakit na tumatama sa mga ngipin natin, kung ano ang mga sintomas ng mga sakit na ito at kung ano ang maaari mong gawin habang nasa bahay ka lang. Itinuturo din dito ang mga palatandaan ng sakit na dapat nang ikunsulta sa mga dentista o EENT (Ear, eyes, nose, throat specialists).

If the pet symptoms persists it is best to consult a dentist immediately.