July 16, 2024

Pabalik balik na lagnat ng Baby dahil sa pagtubo ng Ngipin : Mga remedy na gagawin

Ang paglalagnat sa panahon ng pagtubo ng ngipin ng isang bata ay karaniwang bahagi ng proseso ng pag-unlad ng kanilang mga ngipin. Kapag ang mga ngipin ay nagsisimulang lumabas sa gums ng bata, maaaring magdulot ito ng pansamantalang discomfort at pamamaga.

Ang katawan ng bata ay maaaring magtugon sa pamamagitan ng pagtaas ng temperatura ng katawan, na nagdudulot ng lagnat. Ito ay isang natural na proseso na kadalasang hindi kailangan ng agarang interbensyon. Ang lagnat ay karaniwang pansamantala lamang at maaaring mabawasan sa pamamagitan ng pagbibigay ng ginhawa sa pamamagitan ng malamig na bagay pambalot sa pangangati o pamamaga ng gums, pagpapahinga, at pagiging hydrated.

Gayunpaman, kung ang lagnat ay labis na mataas o kung mayroong iba pang mga sintomas na labas sa karaniwan, tulad ng matinding pag-iinip o pagkahapo, maaaring makabuting kumonsulta sa isang doktor upang masiguro ang kaligtasan at kagalingan ng bata.

Mga Sintomas ng pag-umpisa ng pagtubo ng Ngipin sa baby

Pangangati o Pananakit sa Gums

Ang mga gums ng sanggol ay maaaring maging makati, namamaga, o masakit kapag sila ay nagtutubo ng ngipin. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit ang mga sanggol ay maaaring maging malikot o malikot kapag sila ay nagtutubo.

Pagbabago sa Pagkain o Pagtulog

Ang pangangati at pananakit sa gums ay maaaring makapagdulot ng pagbabago sa pagkain o pagtulog ng sanggol. Maaaring maging mapili sila sa pagkain o magkaroon ng mga problema sa pagtulog dahil sa discomfort na dulot ng pagtubo ng ngipin.

Pabalik-balik na Lagnat

Ang pagtubo ng ngipin ay maaaring magdulot ng panandaliang pagtaas ng temperatura ng katawan, na maaaring magresulta sa pabalik-balik na lagnat. Karaniwang hindi gaanong mataas ang lagnat at pansamantalang lamang.

Pag-ubo o Pag-ihing Matulin

Maaari rin silang magpakita ng mga sintomas ng pag-ubo o pag-ihing matulin bilang bahagi ng kanilang pagtubo ng ngipin. Ang mga sintomas na ito ay maaaring magkaroon ng iba’t ibang antas ng kalubhaan depende sa indibidwal na bata.

FAQS – Bakit palagi na lang may lagnat si Baby tuwing nagtutubo ng ngipin?

Ang lagnat ay karaniwang bahagi ng proseso ng pagtubo ng ngipin. Kapag ang mga ngipin ay lumalabas, maaaring magkaroon ng pansamantalang pagtaas ng temperatura ng katawan ng sanggol. Ito ay dahil sa pamamaga at pananakit ng gums habang lumalabas ang mga ngipin.

FAQS – Pero paulit-ulit na lang itong nangyayari tuwing may bagong ngipin siya.

Maaaring maging paulit-ulit ang pagkakaroon ng lagnat sa bawat pagtubo ng ngipin. Ang bawat sanggol ay may iba’t ibang antas ng kakayahan sa pagtubo ng ngipin, kaya’t ang ilan ay maaaring magpakita ng mas matinding mga sintomas kaysa sa iba.

FAQS – Ano ang maaari kong gawin para guminhawa siya mula sa lagnat?

Maaari mong subukan ang ilang mga natural na paraan upang ginhawaan ang iyong sanggol mula sa lagnat. Maaaring magbigay ng malamig na bagay pambalot sa pangangati, tulad ng isang malamig na teething ring. Siguraduhing manatiling hydrated ang iyong sanggol sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na gatas o tubig.

FAQS – Kailan ko dapat ipakonsulta sa doktor?

Kung ang lagnat ng iyong sanggol ay labis na mataas o kung may iba pang mga sintomas na hindi mo maipaliwanag, katulad ng paglabas ng dugo sa laway o hirap sa paghinga, mahalaga na agad mong kumunsulta sa isang pediatrician. Ito ay upang masiguro na walang ibang problema sa kalusugan ang nagdudulot ng lagnat.

Iba pang mga Babashin

Ilang araw bago tumubo ang ngipin ni Baby: Signs na magkakaroon na siya ng Teeth

May tumubong laman sa gitna ng Ngipin

Ilang oras bago mawala ang Anesthesia sa Ngipin

Masakit na Gilagid dahil sa Pustiso

2 thoughts on “Pabalik balik na lagnat ng Baby dahil sa pagtubo ng Ngipin : Mga remedy na gagawin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *