March 2, 2024

Gamot sa sakit ng Ngipin na capsule (over the counter) mabibili


Kung naghahanap ka ng over-the-counter na gamot sa sakit ng ngipin na nasa kapulugan ng capsule, ang dalawang karaniwang uri ng pain relievers na maaaring magamit ay ang ibuprofen at acetaminophen (paracetamol). Subalit, mahalaga pa rin na konsultahin ang isang propesyonal na doktor o dentista bago gamitin ang anumang gamot, lalo na kung may iba kang mga kondisyon o nag-iinom ka na ng iba pang mga gamot.

Ibuprofen – Ito ay isang non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) na may anti-inflammatory at analgesic properties. Ito ay maaaring makatulong sa pagbawas ng pamamaga at sakit sa ngipin. Karaniwang inirerekomenda ang pag-inom ng ibuprofen batay sa tamang dosis na itinakda ng iyong doktor o sa nakasaad sa label ng produkto.

Advil Liquigel Ibuprofen 100s

Acetaminophen (Paracetamol) Ito ay isa pang analgesic na gamot na maaaring makatulong sa pag-alis ng sakit. Gayunpaman, ang acetaminophen ay hindi anti-inflammatory tulad ng ibuprofen, kaya’t hindi ito makakatulong sa pamamaga. Tulad ng ibuprofen, mahalaga rin na sundan ang tamang dosis at paalala mula sa iyong doktor o sa label ng produkto.

 Acetaminophen Caplets, 500 mg

Tandaan na ito ay mga temporaryong solusyon lamang upang bigyan ka ng ginhawa mula sa sakit ng ngipin habang hinihintay ang tamang pagtugon ng iyong katawan o habang naghihintay kang makakita ng propesyonal na doktor para sa tamang gamutan. Kung ang sakit ng ngipin ay patuloy na umuusbong o lumalala, mahalaga na magpatingin sa isang dentista para sa tamang evaluasyon at payo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *