July 16, 2024

Ilang araw bago tumubo ang ngipin ni Baby: Signs na magkakaroon na siya ng Teeth

Ang pagtubo ng ngipin ng isang sanggol ay maaaring magkaroon ng iba’t ibang oras para sa bawat bata. Sa pangkalahatan, ang mga unang ngipin ng isang sanggol ay maaaring magsimula na lumabas sa edad na 6 hanggang 10 na buwan.

Pero syempre , ito ay maaaring mag-iba-iba depende sa bawat indibidwal na bata. May ilang sanggol na maaaring magsimula nang mas maaga habang may iba naman na maaaring magtagal ng mas matagal bago ang kanilang mga ngipin ay lumabas.

Karaniwang ang mga ngipin sa ibaba ang unang lumalabas, na sinusundan ng mga ngipin sa itaas. Sa ilang mga kaso, ang mga sintomas tulad ng pagngingitim ng gums, pagkakaroon ng malasakit, at pagbabago sa pagkain o pagtulog ay maaaring maging mga senyales na malapit nang lumabas ang ngipin ng isang sanggol.

Gayunpaman, mahalaga ring tandaan na ang bawat sanggol ay magkakaroon ng kaniya-kaniyang takbo ng pag-unlad, kaya’t hindi lahat ng mga sanggol ay magkakaroon ng parehong karanasan sa pagtubo ng ngipin.

Signs na palabas na ang ngipin ng baby

Ang pagtubo ng ngipin sa isang sanggol ay maaaring may kasamang ilang mga senyales o sintomas. Narito ang ilan sa mga karaniwang mga senyales na palabas na ang ngipin ng isang sanggol:

1. Paglalabas ng Pula o Puting Gums – Bago lumabas ang ngipin, maaaring maging pula o puti ang mga gums sa lugar kung saan magkakaroon ng ngipin.

2. Pangingilo at Pagsasalita ng Bibig – Maaaring maging mas mahilig ang sanggol na ngumuya sa mga bagay o kahit sa kanilang sariling mga daliri. Maaari rin nilang sabihing “oo” o pukulin ang kanilang bibig.

3. Pagkakaroon ng Pagbabago sa Pagkain o Pagtulog – Ang ilang mga sanggol ay maaaring maging mas mapili sa pagkain o magpakita ng pagkabalisa sa pagtulog dahil sa pangangati o pagkakaroon ng discomfort sa mga gums.

4. Pag-ubo o Pag-ihing Matulin – Maaaring maging sanhi ng irritation sa lalamunan ang pagtubo ng ngipin, na maaaring magdulot ng mga episode ng pag-ubo o pag-ihing matulin.

5. Pagpapakita ng Malasakit o Irritability – Maaaring maging mas malikot o malikot ang sanggol at magpakita ng mga senyales ng malasakit o pagiging irritable.

6. Paglalabas ng Puting Bahagi ng Ngipin – Sa mga araw na malapit nang lumabas ang ngipin, maaaring makita mo ang puting bahagi ng ngipin na unti-unti nang lumalabas sa ibabaw ng gums.

Mahalaga ring tandaan na ang bawat sanggol ay magkakaroon ng kaniya-kaniyang mga karanasan at reaksyon sa pagtubo ng ngipin. Gayunpaman, kung napapansin mo ang ilan sa mga nabanggit na senyales sa iyong sanggol, maaaring magpapakita ito na malapit nang lumabas ang ngipin.

Mga Kaalaman sa pagtubo ng ngipin ng Baby

Ang proseso ng pagngingipin ng sanggol ay isang mahalagang yugto sa kanilang paglaki at pag-unlad. Narito ang ilang mga kaalaman tungkol sa pagngingipin ng sanggol.

a. Oras ng Pagtubo

Karaniwang nagsisimula ang pagtubo ng ngipin ng sanggol sa edad na 6 hanggang 10 na buwan, ngunit maaari itong mag-iba-iba depende sa bawat indibidwal na bata.

b. Kasunod-sunod na Pagtubo

Karaniwan, ang mga ngipin sa ibaba ang unang lumalabas, sinusundan ng mga ngipin sa itaas. Ang pangkalahatang pattern ng pagtubo ay ang sumusunod: unang dalawang ngipin sa ibaba, pagkatapos ang dalawang ngipin sa itaas, at pagkatapos ay ang mga pre-molars at molars.

c. Mga Sintomas

Ang pagtubo ng ngipin ay maaaring magdulot ng ilang mga sintomas tulad ng pangangati o pananakit sa gums, pagiging mas marupok, pagbabago sa pagkain o pagtulog, pangingilo, at pagiging malikot o malikot.

d. Paraan ng Kaluwagan

Ang pagtubo ng ngipin ay maaaring maging masakit para sa ilang mga sanggol, samantalang para sa iba ay hindi gaanong nakakaramdam ng discomfort. Ang ilang mga sanggol ay maaaring maging mas maluhaan o malikot kapag sila ay nagtutubo.

e. Paghahanda

Bilang magulang, maaari mong tumulong sa iyong sanggol sa pamamagitan ng pagbibigay ng malamig na mga bagay na pambalot tulad ng frozen teething rings o malamig na mga damo upang bigyan sila ng ginhawa mula sa pangangati sa gums. Maaari mo rin silang magmasahe sa likod ng mga gums upang makatulong na maglabas ang ngipin.

f. Consistent na Pangangalaga

Mahalaga na panatilihin ang malinis at maayos na pangangalaga ng bibig ng iyong sanggol upang maiwasan ang impeksyon habang sila ay nagtutubo. Panatilihing malinis ang mga kamay bago pumasok sa kanilang bibig at iwasan ang pagpapasa ng mga bagay na madudumi.

Sa pamamagitan ng pag-unawa sa proseso ng pagtubo ng ngipin ng iyong sanggol at sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang pangangalaga at suporta, maaari mong gawing mas komportable ang yugtong ito sa iyong anak.

Iba pang mga babasahin

May tumubong laman sa gitna ng Ngipin

Ilang oras bago mawala ang Anesthesia sa Ngipin

Masakit na Gilagid dahil sa Pustiso

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *