June 18, 2024

Ilang taon bago tumubo ang permanent teeth ng bata?

Ang paglabas ng permanent teeth sa mga bata ay maaaring mag-iba-iba depende sa bawat bata. Karaniwang nagsisimula ito sa mga edad na 6 hanggang 7 taong gulang. Narito ang ilang mga pangunahing pangyayari sa paglabas ng permanent teeth.

Molar teeth

Karaniwang nagmumula ang mga first molars (pangunahing pangilalim ng mga ngipin) sa mga edad na 6 hanggang 7 taon.

Incisor teeth

Sumusunod naman ang mga incisor teeth (mgang ngipin sa harap) sa mga edad na 6 hanggang 8 taon.

Canine teeth

Ang mga canine teeth (ngipin sa gilid ng incisors) ay maaaring sumulpot sa mga edad na 9 hanggang 12 taon.

Premolar teeth

Ang mga premolar teeth (mgang pangilalim sa mga incisors at canines) ay karaniwang lumalabas sa mga edad na 10 hanggang 12 taon.

Molar teeth

Ang mga second molars (pangalawang pangilalim ng mga ngipin) ay maaaring sumulpot sa mga edad na 12 hanggang 13 taon.

Third molars o Wisdom teeth

Ang mga third molars, o tinatawag na wisdom teeth, ay karaniwang sumusulpot sa mga edad na 17 hanggang 25 taon. Hindi lahat ng mga tao ay nagkakaroon ng wisdom teeth, at minsan ay kailangan itong bunutin dahil sa mga isyu sa kalusugan ng ngipin.

Maaaring may mga individual variations, at ang mga oras na ito ay hindi eksaktong isang pamantayan para sa lahat ng mga bata. Maari rin itong mag-iba depende sa genetic factors at kalusugan ng bata. Mahalaga na magkaruon ng regular na pagsusuri sa dentist upang ma-monitor ang paglabas ng mga permanent teeth at mapanatili ang kalusugan ng mga ito.

FAQS – Toothbrush at toothpaste para sa Pag aalaga ng Ngipin sa Bata

Sa pag-aalaga ng ngipin ng bata, mahalaga na gamitin ang tamang toothbrush at toothpaste. Narito ang mga rekomendasyon para sa mga ito:

Toothbrush:

Soft-Bristled Toothbrush

Pumili ng toothbrush na may soft o malambot na bristle. Ang soft-bristled toothbrush ay mas maayos na naghuhugas ng mga ngipin nang hindi iniirita o nasusugatan ang mga gilagid at enamel ng ngipin. Para sa mga bata, karaniwang mayroong mga toothbrush na disenyo para sa kanila na may mga paboritong karakter o kulay upang mahikayat ang kanilang paggamit.

3pcs/set Children Toothbrush U Shape Toothbrush for Kids Toddler Baby 2-12 Years Old With Mousse toothpaste

Appropriate Size

Pumili ng toothbrush na angkop sa edad ng bata. May mga available na toothbrush para sa mga sanggol, toddlers, at mga mas matanda. Ang tamang laki ng toothbrush ay makakatulong sa mas mabuting paglilinis ng mga ngipin.

Toothpaste:

Fluoride Toothpaste

Para sa mga bata na 3 taong gulang pataas, ang rekomendasyon ay gamitin ang fluoride toothpaste na may kasamang fluoride concentration na hindi hihigit sa 1,000 parts per million (ppm). Ang fluoride ay nakakatulong sa pagpapalakas ng enamel ng ngipin at pag-iwas sa cavities o tooth decay.

Colgate Tiger Anticavity Toothpaste for Kids Strawberry 40g

Pea-Sized Amount

I-apply ang kasingliit na amount ng toothpaste (kasinglaki ng pea) sa toothbrush ng bata. Huwag itong lunukin o kainin. Ang excess na fluoride ay maaaring magdulot ng fluorosis o pamumutla ng mga ngipin kung labis na mapapasok sa katawan.

Supervised Brushing

Mahalaga na bantayan ang bata habang sila’y nagtoothbrush upang masigurong tama ang teknikong ginagamit nila at hindi nila nilulunok ang toothpaste.

Age-Appropriate Toothpaste

I-check ang label ng toothpaste para matiyak na angkop ito sa edad ng bata. Mayroong mga toothpaste na may iba’t ibang age brackets, kaya’t tiyaking angkop sa edad ng iyong anak.

Flavor Preference

Maaring magkaruon ng iba’t ibang flavors ng toothpaste. Pumili ng flavor na gusto ng bata upang maengganyo silang mag-toothbrush.

Sa pangkalahatan, mahalaga na ituro sa mga bata ang tamang paraan ng pagtoothbrush, at gawin ito ng masaya at regular na gawain. Dapat ding magkaruon ng regular na dental check-up upang mapanatili ang kalusugan ng ngipin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *