June 18, 2024

Ilang araw bago gumaling ang nabunot na ngipin?

Ang paggaling matapos bunutin ang ngipin ay maaaring mag-vary depende sa iba’t ibang mga dahilan. Karaniwang nagkakaroon ng mga hakbang sa paggaling na maaring tumagal ng ilang araw hanggang ilang linggo. Narito ang mga pangunahing phases ng paggaling matapos bunutin ang ngipin.

Unang Ilan na mga Araw

Sa mga unang araw matapos ang extraction, karaniwang nararanasan ang pamamaga, kirot, at pamamaga ng gums at ng paligid ng pinagtanggalang ngipin. Ang ilang patak ng dugo ay normal, ngunit dapat itong huminto sa loob ng mga oras pagkatapos ng proseso. Ang mga payo ng iyong dentista tungkol sa paggamit ng ice pack at pain relievers ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng discomfort at pamamaga sa unang mga araw.

Paggaling ng Wound

Sa mga sumunod na araw, ang iyong gums ay magpapahinga at magtutuloy ang proseso ng paggaling. Ang wound sa pinagtanggalang ngipin ay sisimulan nang maghilom. Sa panahong ito, ang pamamaga at sakit ay inaasahan na babawasan. Ang mga sintomas ay maaaring umabot ng isang linggo o higit pa bago tuluyang mawala.

Healing ng Gum Tissues

Ang paggaling ng gums ay maaaring tumagal ng mga ilang linggo. Sa panahong ito, ang mga stitches (kung mayroon man) ay inaasahan nang matutunaw o matutanggal. Magkakaroon ng gradual na pagbalik sa normal na hitsura ng gums.

Regrowth of Bone

Kung ang ngipin ay nirekomendang bunutin dahil sa iba’t ibang mga dahilan tulad ng impacted tooth, maaring tumagal ng mas mahaba para sa buto at tisyu na muling magregenerate at magregrow.

Sa pangkalahatan, ang full healing process matapos bunutin ang ngipin ay maaring tumagal ng mga ilang linggo hanggang ilang buwan, depende sa kondisyon ng ngipin bago bunutin at ang pangkalahatang kalusugan ng pasyente. Mahalaga na sundan ang mga payo at instruksyon ng iyong dentista upang mapanatili ang tamang paggaling at maiwasan ang mga komplikasyon.

Iba pang mga Babasahin

Pwede ba magpabunot ng Ngipin na masakit at namamaga?

Pabalik balik na lagnat ng Baby dahil sa pagtubo ng Ngipin : Mga remedy na gagawin

Ilang araw bago tumubo ang ngipin ni Baby: Signs na magkakaroon na siya ng Teeth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *