June 18, 2024

Gamot sa butas na ngipin, Ano mga dapat gawin

Ang pagkakaroon ng butas sa ngipin, na kilala rin bilang dental cavity o tooth decay, ay sanhi ng masamang epekto ng mga bacteria sa mga bahagi ng ngipin. Ang ngipin ay binubuo ng enamel, dentin, at pulp.

Ang enamel ang pangunahing proteksyon ng ngipin at ito ay isang matibay na layer ng mineral na nagbibigay-protekta sa ibabaw ng ngipin. Gayunpaman, kapag ang mga pagkain na may asukal at carbohydrates ay hindi maayos na nalinis mula sa mga ngipin, nagiging tambayan na ito para sa mga bacteria sa bibig.

Ang mga bacteria ay nagiging sanhi ng pagbabago sa mga carbohydrates sa mga acids, at ito ay nagdudulot ng demineralization o pagkabawas ng mineral mula sa enamel. Sa paglipas ng panahon, nagiging malalim na butas o cavity na ito sa enamel.

Kapag natamaan na ang dentin, ang mas sensitibong bahagi ng ngipin, maaaring maging mas mabilis ang pag-usbong ng butas. Ang mas malalim na butas ay maaaring magdulot ng masakit na pakiramdam kapag kumain o uminom, at maaari ring makaapekto sa sensitive nerves sa loob ng ngipin. Kung hindi ito naaayos, maaaring maabot nito ang pulp ng ngipin, kung saan naroroon ang mga ugat at blood vessels. Ang impeksyon sa pulp ay maaaring magdulot ng matinding sakit, pamamaga, at maging sanhi ng mas malubhang problema sa ngipin.

Ano ang Dapat gawin kapag may butas sa ngipin?

Kapag mayroon kang butas sa ngipin (tooth cavity), mahalaga na agad kang kumonsulta sa isang propesyonal na dentista upang mapag-usapan ang mga opsyon sa paggamot at maiwasan ang mga komplikasyon. Narito ang mga hakbang na maaari mong gawin.

Karaniwang ginagawa ang sumusunod.

-Pagkonsulta sa Dentist

-Over the counter na Pain relievers (Ibuprofen (Advil, Motrin), Acetaminophen (Tylenol), Aspirin)

-Sa panig naman ng dentista ang root canal, dental crowns, dental filling o tooth extraction. Ang pinakahuli ay ginawa kapag hindi na talaga masalba pa ang ngipin

Kumonsulta sa Dentista

Ang pinakamahalaga ay agad kang magpatingin sa isang dentista. Sila ang makakapagbigay ng tamang diagnosis at magrekomenda ng tamang hakbang para sa paggamot ng butas sa ngipin mo. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng dental filling, dental crown, o iba pang mga procedure depende sa kalubhaan ng butas.

Maintindihan ang Kalagayan

Ang dentista ay mag-evaluate ng butas sa ngipin mo at magtatalaga ng tamang plano ng paggamot. Maaring ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng dental filling para punan ang butas o pagkakaroon ng dental crown kung ang butas ay malalim na.

Pagmumog ng Asin

Habang hinihintay ang takdang araw ng appointment sa dentista, maaaring maghugas ka ng bibig gamit ang mainit na tubig na may kasamang asin para mapigilan ang paglala ng impeksyon.

Paggamit ng Over-the-Counter Pain Relievers

Kung ikaw ay nararanasan ng sakit dulot ng butas sa ngipin, maaaring magkaroon ng pansamantalang ginhawa sa pamamagitan ng paggamit ng over-the-counter pain relievers tulad ng ibuprofen o acetaminophen. Sundan ang tamang dosis at paalala mula sa label ng produkto.

Tamang Oral Hygiene

Panatilihing malinis ang ngipin at bibig sa pamamagitan ng regular na pag-sipilyo at paggamit ng dental floss. Ito ay makakatulong na maiwasan ang mas malalang dental issues.

Iwasan ang Matatamis na Pagkain

Hangga’t maaari, iwasan ang sobrang matatamis na pagkain at inumin dahil ang mga ito ay maaaring magdulot ng mas malalang pagkabutas ng ngipin.

Conclusion

Ang butas sa ngipin ay hindi dapat balewalain, dahil ito ay maaaring magdulot ng mas malalang komplikasyon tulad ng mas malalang impeksyon o pamamaga. Kaya’t mahalaga ang agarang pagkonsulta sa dentista upang maayos ito at maiwasan ang paglala ng problema.

Iba pang mga Babasahin

Mabisang gamot sa sakit ng Ngipin

Gamot sa sakit ng Ngipin na home remedy

Gamot sa sakit ng Ngipin na capsule (over the counter) mabibili

Gamot sa butas na ngipin, Ano mga dapat gawin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *