June 18, 2024

Saan unang tumutubo ang ngipin ng baby?

Karaniwang unang tumutubo ang ngipin ng isang sanggol sa mga gilagid ng panga sa itaas, o kilala bilang “incisors,” karaniwan ay mga ngipin sa harap, sa pagitan ng walong buwang gulang at isang taong gulang. Sa pamamagitan ng edad na isang taon, karaniwang may ilan nang mga ngipin na lumilitaw sa mga gilagid sa itaas at ibaba.

Sa kabuuang bilang, ang mga bata ay mayroong 20 primary o “baby” teeth. Ito ay kinabibilangan ng mga incisors, canines, at molars sa itaas at ibaba. Ang pagtubo ng mga baby teeth ay isang natural na proseso na nagaganap sa mga buwan o taon na ito, at ito ay isang bahagi ng paglaki at pag-unlad ng isang bata.

Pagkatapos ng mga primary teeth, sa paglipas ng mga taon, ang mga ito ay unti-unti ring nahuhulog at pinalalitan ng permanenteng teeth o adult teeth. Ang prosesong ito ay karaniwan ng nagaganap sa pagitan ng anim na taon at hanggang sa kasamahan ng mga teenage years. Ang mga adult teeth ay mayroong kabuuang 32 teeth, kabilang ang mga wisdom teeth o mga pangatlong molars.

Ito ay mahalaga na simulan ang pangangalaga sa ngipin ng sanggol sa maagang edad upang mapanatili ang kalusugan ng kanilang bibig at maiwasan ang mga dental issues. Kabilang sa mga hakbang na ito ay regular na dental check-ups, pagsusunod sa tamang oral hygiene, at wastong nutrisyon.

FAQS – Kailan nangyayari ang tinatawag na baby teething

Ang proseso ng “baby teething” ay karaniwang nagsisimula sa pagitan ng anim na buwan hanggang isang taon ng gulang, bagaman maaari itong mag-umpisa nang maaga o medyo huli depende sa bata. Ito ay ang panahon kung kailan ang mga primary o baby teeth ng sanggol ay nagsisimulang lumitaw mula sa gilagid. Karaniwang ito ay nagsisimula sa paglabas ng mga incisors, o mga ngipin sa harap.

Minsan, ang mga sanggol ay maaring maramdaman ang discomfort o sakit habang ang kanilang mga ngipin ay lumalabas. Ang ilan sa mga sintomas ng baby teething ay maaaring kasama ang:

  1. Iritabilidad o pagiging madaling magalit
  2. Sobrang pag-iiyak
  3. Pagngangalit ng ngipin
  4. Pagkakaroon ng malambot na dumi o pagtatae
  5. Paminsan-minsan, pagtaas ng katawan ang temperatura

Baby Mitten Teething Glove BPA FREE Safe Food Grade Teething

Para sa ilan, ang baby teething ay isang magaan na proseso at walang malalang sintomas, ngunit para sa iba, maaaring maging masakit ito. Ang mga magulang ay maaaring magbigay ng kaluwagan sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagmamassage sa mga gilagid o paggamit ng cold teething toys upang makatulong sa kanilang kumportable. Sa mga situwasyon na may malalang discomfort o mga sintomas, maaaring mag-advise ang pediatrician o pediatric dentist ng mga ligtas na paraan para maibsan ang kaginhawahan ng sanggol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *