June 18, 2024

Bakit kailangan mag pa braces ng ngipin?

Ang pagpapabrace ng ngipin ay isang dental procedure na mayroong maraming dahilan kung bakit ito kinakailangan. Narito ang ilang mga pangunahing rason.

Koreksyon ng Bite

Ang braces ay ginagamit upang ituwid ang hindi tamang alignment ng ngipin at pagkakabitan ng mga ito, na kinikilala bilang “malocclusion.” Ang maling alignment ng ngipin ay maaaring magdulot ng problema sa pagkakagat, tulad ng overbite (kung saan ang upper teeth ay sobra sa itaas ng lower teeth) o underbite (kung saan ang lower teeth ay sobra sa itaas ng upper teeth). Ang pagpapabrace ay maaaring magtama ng mga isyung ito.

Estetikang Panlabas

Para sa marami, ang braces ay ginagamit upang mapaganda ang ngiti at itsura ng ngipin. Ito ay maaaring alisin ang mga di-kanais-nais na estetikang isyu, tulad ng mga kipot o magkakalapit na ngipin.

Paggamot ng Tila o Ngipin na May Space

Sa ibang mga kaso, may mga espasyo o gaps sa pagitan ng mga ngipin. Ang braces ay maaaring gamitin upang itulak ang mga ngipin na malapit sa isa’t isa, na nagreresulta sa mas magandang alignment at mas mabuting pagkakabitan ng ngipin.

Pagtutuwid ng Misalignment

Sa mga kaso ng malalalang dental misalignment, ang braces ay maaaring makatulong na mapabuti ang mga problema sa pagkakabitan ng ngipin at i-ayos ang buong struktura ng ngipin at bungo.

Kalusugang Dental

Ang pagsasaayos ng ngipin at pagkakabitan nito ay may mga benepisyo sa kalusugang dental. Ang maayos na alignment ng ngipin ay maaaring mapanatili ang mas mahusay na oral hygiene, na nagbibigay-daan para makaiwas sa problema tulad ng cavities at periodontal diseases.

Pag-ibsan ang Sakit o Discomfort

Sa mga indibidwal na may malalang dental issues na nagdudulot ng sakit o discomfort, ang pagpapabrace ay maaaring magbigay ng pangmatagalang lunas sa kanilang problema.

Ang pagpapabrace ay maaaring magtagal ng ilang taon, ngunit ang mga pangunahing benepisyo nito ay pangmatagalan. Ito ay isang investment sa kalusugan at estetika ng ngipin at ngiti, at ito ay maaaring magkaruon ng positibong epekto sa buhay ng isang tao.

FAQS – Masakit ba mag pa-braces ng ngipin?

Ang pagpapabrace ng ngipin ay maaaring magdulot ng ilang discomfort at kirot sa simula, ngunit hindi ito dapat sobrahan sa sakit. Narito ang ilang mga pangunahing aspeto tungkol sa sakit at discomfort na konektado sa braces:

Kirot at Pananakit

Sa unang linggo o dalawang pagkakabitan ng braces, maaaring makaranas ka ng kirot at pananakit sa mga ngipin at bibig. Ito ay dahil sa pressure na ginagamit upang ilipat ang mga ngipin sa tamang posisyon. Ang kirot at pananakit ay karaniwang mayroong intensidad, at maaaring gamutin ito gamit ng over-the-counter pain relievers, tulad ng ibuprofen, at cold compresses.

Pamamaga

Ang ilang pamamaga o pag-irritate ng mga pisngi, labi, o dila ay normal sa simula habang nag-aadjust ka sa mga braces. Ito ay maaring sanhihin ng friction sa pagitan ng mga brackets at pisngi, subalit maaring gumaling pagtagal.

Pagkakalagay ng Ligature o Wires

Sa mga adjustment appointments, maaaring i-adjust ang ligature o wires ng braces. Ito ay maaring magdulot ng pansamantalang discomfort at kirot, subalit ito’y madalas lamang mangyari.

Pagkabasag ng Brackets

Sa mga hindi inaasahan na pagkakataon, maaaring masira ang mga brackets ng braces, na maaring magdulot ng kirot sa bibig. Ito ay maaaring agad na aayusin ng orthodontist.

Mahalaga ring malaman na ang discomfort na ito ay pansamantala lamang at ito ay bahagi ng proseso ng pag-aadjust ng ngipin. Habang nakakaranas ka ng kirot o pananakit sa simula, makikita mo na ang mga ngipin ay unti-unti nang nag-aadjust sa kanilang bagong posisyon, at sa paglipas ng oras, ang discomfort ay babawasan.

Kung ang kirot at pananakit ay labis na hirap tiisin, o may iba ka pang mga isyu o alerhiya, mahalaga na kumonsulta ka sa iyong orthodontist para sa agarang payo at pag-aayos. Ang pangunahing layunin ng braces ay mapabuti ang kalusugan at estetika ng ngipin, at ang maikli at pansamantalang discomfort ay bahagi ng proseso na ito.

FAQS – Gamot sa sakit ng braces sa ngipin

Kung ikaw ay may braces at nakakaranas ng kirot o pananakit sa ngipin dahil dito, maaaring subukan ang mga sumusunod na paraan para mapabuti ang discomfort:

Over-the-Counter Pain Relievers

Pwedeng gamitin ang over-the-counter pain relievers tulad ng ibuprofen o acetaminophen. Subalit, mahalaga na kumonsulta ka muna sa iyong orthodontist o doktor bago gamitin ang anumang gamot.

LIFUSHA Toothache Spray Toothache Pain Reliever for adults & kids Periodontitis Tooth Decay Pains

Cold Compress

Subukan ang cold compress sa labas ng pisngi o labi kung saan ka may kirot. Ito ay makakatulong na magdulot ng pansamantalang ginhawa mula sa pamamaga at discomfort.

Warm Salt Water Rinse

Gumamit ng mainit na tubig na may kaunting asin para sa gargle. Ito ay maaaring magbigay ng relief sa pamamaga at pananakit sa bibig.

Silicone Wax

Ito ay isang uri ng wax na maaari mong ilagay sa mga matutulis na parte ng braces upang maiwasan ang pagkakaroon ng abrasion o kirot sa mga pisngi at labi. Ito ay karaniwang inilalaan ng orthodontist sa kanilang pasyente.

Dental Orthodontic Wax For Braces Silicone Bracket Relief Aid Ultradent Gishy Goo Home Care Molar

Soft Diet

Habang nakakaramdam ka ng kirot, ituring ang iyong sarili sa malambot na pagkain tulad ng sopas, yogurt, at iba pang pagkain na hindi masyadong matigas. Iwasan ang pagkain ng matigas o malutong na pagkain na maaaring magdulot ng masakit na pressure sa mga braces.

Orthodontic Wax

Mayroong orthodontic wax na maaaring bilhin sa mga botika. Ito ay inilalagay sa mga matutulis na bahagi ng braces upang maiwasan ang abrasion o kirot.

Ortho Wax with fruit scent

Hydrate

Uminom ng maraming tubig upang mapanatili ang iyong bibig na malakas at maiwasan ang pagkakaroon ng dry mouth, na maaaring makapagpabigat ng kirot.

Kung ang kirot o pananakit ay patuloy o lumalala, mahalaga na mag-consult ka sa iyong orthodontist. Maaaring kinakailangan ng ilang adjustment sa mga braces o iba pang solusyon upang mapabuti ang kalagayan mo. Ang regular na mga appointment sa iyong orthodontist ay mahalaga para sa tamang pag-aalaga ng mga braces at kung paano ito makakatulong sa pagtutuwid ng ngipin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *