July 16, 2024

Nakakahawa ba ang bulok na ngipin sa ibang ngipin?

Ang bulok na ngipin mismo ay hindi direktang nakakahawa sa ibang ngipin. Ngunit ang mga kondisyon o mga dahilan na nagdudulot ng pagkabulok ng isang ngipin ay maaaring makaapekto sa kalusugan ng ibang ngipin at mga bahagi ng bibig.

Ang mga pangunahing sanhi ng bulok na ngipin ay ang mga bacteria na nasa bibig. Kapag mayroong butas o sira sa ngipin, ang mga bacteria ay maaaring pumasok at magdulot ng impeksyon. Ang impeksyon na ito ay maaaring kumalat sa mga karatig na ngipin, gilagid, o iba pang mga bahagi ng bibig. Sa ganitong paraan, kahit hindi ito direkta’ng nakakahawa, ang mga bacteria na nagdudulot ng pagkabulok ng isang ngipin ay maaaring makaapekto sa kalusugan ng ibang ngipin at iba pang mga bahagi ng oral cavity.

Kung mayroon kang bulok na ngipin, mahalaga na agad kang magpatingin sa isang dentista upang maiwasan ang posibilidad na ang mga bacteria at impeksyon ay kumalat sa iba pang mga bahagi ng iyong bibig. Ang maagap na pagtugon ay makakatulong sa pagpigil sa paglala ng mga dental na problema at komplikasyon.

Iba pang mga Babasahin

Bawal gawin pagkatapos bunutan ng Ngipin

Masakit na Pudpod na ngipin ng Bata – Ano pwedeng Gawin

Solusyon sa hiwahiwalay na Ngipin

Sanhi ng paghihiwalay ng mga Ngipin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *