June 18, 2024

Magandang Klase ng Pustiso

Ang “magandang klase ng pustiso” ay depende sa iyong mga pangangailangan, personal na preference, at ang kondisyon ng iyong bibig. May ilang mga klase ng pustiso na maaaring maging opsyon para sa iyo.

Partial Dentures

Ito ay mga pustiso na ginagamit kung may nawawalang ilang ngipin lamang. Mayroong mga pustiso na ginagawa gamit ang iba’t ibang materyales tulad ng acrylic, metal framework, o valplast. Maari mong piliin ang mga materyales na may magandang aesthetics at kumportable sa iyong bibig.

Full Dentures

Ito ay mga pustiso na ginagamit kung nawawala na ang lahat ng natural na ngipin. Ang mga magandang klase ng full dentures ay yung gumagaya ng natural na itsura ng ngipin at gilagid. Maaring pumili ng mga premium na materyales para sa mas natural na itsura.

Implant-Supported Dentures

Ito ay mga pustisong isinasama sa ilalim ng bibig gamit ang dental implants. Ito ay maganda para sa mga taong naghahanap ng mas matibay na solusyon at natural na pakiramdam.

Flexible Dentures (Valplast)

Ito ay mga pustiso na ginagamitan ng flexible na materyales na malambot at hindi gaanong makakairita sa bibig. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga partial dentures.

Custom-Made Dentures

Ang pagpapagawa ng custom-made dentures ay maaring magresulta sa mas magandang fit at mas natural na itsura. Ito ay maaring may mas mataas na halaga ngunit may magandang resulta.

Sa pagpili ng magandang klase ng pustiso, mahalaga na magkaroon ka ng consultation sa isang dentista. Sila ay may kakayahan na mag-evaluate ng iyong kalagayan at magbigay ng mga opsyon na angkop para sa iyo. Tandaan na ang mga dentures ay personalized na solution, kaya’t mahalaga na ang iyong dentista ay may sapat na kaalaman at karanasan sa paggawa nito.

Magkano magpagawa ng Pustiso

Ang halaga ng paggawa ng pustiso sa Pilipinas ay maaaring mag-iba-iba depende sa iba’t ibang mga salik tulad ng uri ng pustiso, materyales na gagamitin, karanasan ng dentista, at lokasyon ng dental clinic. Narito ang mga posibleng range ng mga halaga para sa iba’t ibang uri ng pustiso:

 1. Partial Dentures (Removable Partial Denture):
  • Basic: Maaaring mag-umpisa sa mga Php 3,000 hanggang Php 7,000 kada ngipin.
  • Mid-Range: Maaaring mga Php 8,000 hanggang Php 15,000 kada ngipin.
  • High-End: Maaaring mga Php 15,000 pataas kada ngipin.
 2. Full Dentures (Complete Denture):
  • Basic: Maaaring mag-umpisa sa mga Php 7,000 hanggang Php 15,000.
  • Mid-Range: Maaaring mga Php 15,000 hanggang Php 30,000.
  • High-End: Maaaring mga Php 30,000 pataas.

Tandaan na ang mga presyong ito ay mga rough estimate lamang at maaaring mag-iba depende sa mga personal na kadahilanan. Kasama sa halaga ang proseso ng paggawa ng pustiso, consultations, adjustments, at iba pang mga serbisyo.

Conclusion

Ang pinakamahusay na hakbang ay mag-set ng appointment sa isang dentista para sa consultation. Sa ganitong paraan, maaari kang makakuha ng mas eksaktong ideya sa halaga ng pustiso na angkop sa iyong pangangailangan at kalagayan. Maari ka ring magkaroon ng multiple quotes mula sa iba’t ibang mga dental clinic upang makapag-decide ka nang may mas malawak na perspektibo.

One thought on “Magandang Klase ng Pustiso

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *