June 18, 2024

Magkano ang pustiso ng isang ngipin

Ang presyo ng pustiso para sa isang ngipin sa Pilipinas ay maaaring mag-iba-iba depende sa klase ng pustiso, klase ng materyales, at iba’t ibang mga salik. Narito ang isang maaring maging range ng mga presyo:

Partial Dentures (Removable Partial Denture) – Ito ay mga pustisong may goma o acrylic na nagtataglay ng mga pustisong pangngipin lamang sa mga bahagi ng bibig na may nawawalang ngipin.

Basic – Maaaring mag-umpisa sa mga Php 2,000 hanggang Php 5,000 kada ngipin.

Mid-Range – Maaaring mga Php 5,000 hanggang Php 10,000 kada ngipin.

High-End – Maaaring mga Php 10,000 pataas kada ngipin.

Full Dentures (Complete Denture) – Ito ay mga pustisong nagtataglay ng buong set ng ngipin, para sa mga taong wala nang natirang natural na ngipin.

Basic – Maaaring mag-umpisa sa mga Php 5,000 hanggang Php 10,000.

Mid-Range – Maaaring mga Php 10,000 hanggang Php 20,000.

High-End – Maaaring mga Php 20,000 pataas.

Tandaan na ang mga presyong ito ay mga rough estimate lamang at maaaring mag-iba depende sa ospital, karanasan ng dentista, uri ng materyales, at iba pang mga kaugnay na kadahilanan. Mahalaga na magkaroon ka ng consultation sa isang dentista upang makakuha ng eksaktong presyo base sa iyong personal na kalagayan.

Narito ang ilang mga kilalang ospital sa Pilipinas kung saan maaaring magkaroon ng dental services at magtanong ng presyo:

  1. St. Luke’s Medical Center
  2. Makati Medical Center
  3. The Medical City
  4. Asian Hospital and Medical Center
  5. Manila Doctors Hospital

Maaring mag-consult ka sa kanilang dental clinics o tumawag sa kanilang customer service para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga serbisyong dental at mga presyo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *