June 18, 2024

Pagdurogo ng gilagid kulang sa vitamins?


Ang pagdurugo ng gilagid, kilala rin bilang gingival bleeding, ay maaaring magkaroon ng iba’t ibang mga sanhi, at ang kakulangan sa mga tamang vitamins at nutrients ay isa lamang sa mga posibleng dahilan. Narito ang ilang mga bitamina at nutrients na may kaugnayan sa kalusugan ng gums at maaaring magdulot ng pagdurugo kung may kakulangan nito:

Vitamin C

Ang kakulangan sa Vitamin C ay maaring magdulot ng sakit na scurvy, na nagdudulot ng pamamaga ng gums at pagdurugo. Ang Vitamin C ay mahalaga sa kalusugan ng collagen, na nagbibigay-lakas sa mga ngipin at gums.

Vitamin K

Ang Vitamin K ay nagpapalakas sa blood clotting, kaya’t kakulangan nito ay maaring magresulta sa madalas na pagdurugo, kasama na sa gums.

Vitamin D

Ang Vitamin D ay may mahalagang papel sa pagsipsip ng calcium para sa malusog na buto at ngipin. Ang kakulangan sa Vitamin D ay maaaring makapagdulot ng kalusugan ng gums.

Vitamin B Complex

Ang mga bitamina ng grupo B, tulad ng Vitamin B12 at folate, ay mahalaga sa malusog na kalusugan ng gums. Kakulangan sa mga ito ay maaaring magdulot ng pamumula at pagdurugo ng gums.

Iron

Ang kakulangan sa iron ay maaaring magresulta sa pamamaga at pagdurugo ng gums, pati na rin sa iba pang mga bahagi ng katawan.

Zinc

Ang Zinc ay may mahalagang papel sa wound healing at immune system. Kakulangan nito ay maaring magdulot ng pagdurugo ng gums at iba pang oral health problems.

Calcium

Ang kakulangan sa calcium ay maaaring magdulot ng mga problema sa buto, pati na rin sa gums at ngipin.

Kung ikaw ay nagdaranas ng pagdurugo ng gums at iniisip mong ito ay dulot ng kakulangan sa mga bitamina at nutrients, mahalaga na kumonsulta sa isang propesyonal na doktor o dentista. Sila ang makakapagbigay ng tamang pagsusuri at rekomendasyon para sa iyong kalusugan. Bukod sa pagkakaroon ng balanseng diyeta, ang pag-inom ng mga suplemento ay dapat na gawin lamang sa ilalim ng gabay ng propesyonal na pangkalusugan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *