July 16, 2024

Ano ang Bukol sa gums na may Nana

Ang bukol sa gums na may nana ay maaaring isang senyales ng dental abscess. Ang dental abscess ay isang impeksiyon na nangyayari sa loob o paligid ng ngipin o gums. Ito ay maaaring magdulot ng matinding sakit, pamamaga, at pamumula sa affected area. Ang nana, o mataas na konsentrasyon ng pus, ay nagkakaroon sa bukol at maaaring may kasamang masamang amoy at masamang lasa.

Ang mga pangunahing sanhi ng dental abscess ay mga sumusunod:

Tooth Decay

Ang hindi napapansin o malubhang tooth decay ay maaaring magdulot ng impeksiyon sa loob ng ngipin, na kung saan ay magiging dental abscess.

Gum Disease (Periodontal Disease)

Ang hindi maayos na pangangalaga ng gums ay maaaring magdulot ng impeksiyon sa gums at magresulta sa abscess.

Trauma

Ang mga trauma sa gums, tulad ng malalakas na buga o pagkakabangga, ay maaaring magdulot ng sugat na nagiging daan para sa bacteria na magdulot ng abscess.

Ang bukol sa gums na may nana ay dapat agad na konsultahin ang isang dentista para sa tamang diagnosis at paggamot. Maaaring kinakailangan ang pagsasalin ng nana, root canal, o pagtanggal ng ngipin, depende sa kalubhaan ng kaso. Mahalaga rin ang maayos na pangangalaga ng oral hygiene para maiwasan ang mga ganitong problema sa kalusugan ng bibig at ngipin.

Halimbawa ng gamot sa Periodontal Disease

Ang periodontal disease ay isang dental condition na kailangang gamutin ng isang dentista, at maaaring kailanganin ng iba’t-ibang uri ng treatment depende sa kalubhaan ng kaso. Narito ang ilang halimbawa ng mga gamot at treatment na maaaring iprescribe o gawin ng isang dentista para sa periodontal disease.

Professional Dental Cleaning

Ang pangunahing hakbang sa paggamot ng periodontal disease ay ang professional dental cleaning o dental prophylaxis. Ito ay isinasagawa ng isang dental hygienist o dentista para tanggalin ang tartar, plaque, at iba pang mga deposito sa mga ngipin at gums.

Scaling and Root Planing

Sa mga mas malubhang kaso ng periodontal disease, kinakailangan ang scaling and root planing. Ito ay isang mas detalyadong paglilinis ng mga ngipin at gums. Ang scaling ay nag-aalis ng tartar at plaque mula sa ibabaw ng ngipin at sa ibabaw ng gums, habang ang root planing ay nag-aalis ng mga itim na bahagi mula sa mga root surfaces ng ngipin.

Antibiotics

Sa ilang mga kaso, maaaring magreseta ang dentista ng antibiotics para sugpuin ang impeksiyon. Maaaring ito ay oral antibiotics o topical antibiotics na ilalagay sa gums.

Prescription Mouthwash

Ang dentista ay maaaring mag-rekomenda ng prescription mouthwash na naglalaman ng antibacterial na mga sangkap upang makatulong sa pagkontrol ng mga bacteria sa bibig.

Metoo Antibacterial Lasting Fresh Mouthwash /Metoo Bad Breath Breath Freshener

Surgery

Sa mga mas malalang kaso, kinakailangan ang surgical treatment. Maaaring isagawa ang mga sumusunod na surgical procedures:

Gingival Flap Surgery

Binubuksan ang gums upang mapanatili ang kalinisan sa mga masilyang lugar.

Bone Grafting

Ipinapalitaw ang bone tissue na nawala dahil sa periodontal disease.

Gingivectomy

Tinatanggal ang mga labis na tissue ng gums na nagdudulot ng pag-usbong ng bacteria.

Maintenance

Pagkatapos ng initial treatment, mahalaga ang regular na follow-up appointments para sa maintenance. Ito ay upang matiyak na ang periodontal disease ay hindi babalik.

Mahalaga ring sundan ang mga oral hygiene practices tulad ng regular na toothbrushing, flossing, at gum massage para mapanatili ang kalusugan ng gums at maiwasan ang pagkasira ng ngipin at gums.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *