July 16, 2024

Sintomas ng impeksyon sa ngipin

Ang impeksyon sa ngipin, na kilala rin bilang dental abscess, ay isang kondisyon kung saan may pamumuo ng pus sa loob o paligid ng ngipin dahil sa bacterial infection. Narito ang ilang mga sintomas ng impeksyon sa ngipin.

Mga senyales ng impeksyon sa Ngipin

Paninikip o Pananakit

Karaniwang mayroong matinding kirot o sakit ang bahagi ng ngipin na apektado ng impeksyon. Ang sakit ay maaaring maging matindi at patuloy na nararamdaman.

Pamamaga

Maaring magkaroon ng pamamaga sa paligid ng ngipin, gilagid, o pisngi. Ang pamamaga ay madalas na makikita at mararamdaman bilang pamamaga ng pisngi.

Pamamaga ng Gums

Ang mga gilagid na nakapaligid sa ngipin na apektado ay maaring maging namamaga at nagdudulot ng kirot o hapdi.

Pag-eebakasyon

Ang impeksyon sa ngipin ay maaaring magdulot ng pangingilo o pagka-sensitive ng ngipin sa mga mainit, malamig, o matatamis na pagkain at inumin.

Pamumuo ng Pus

Ito ay isa sa mga malinaw na senyales ng impeksyon. Maaring may pamumuo ng kulay dilaw o puting pus mula sa area ng ngipin na apektado.

Pamamaga ng Mga Lymph Nodes

Maaring magkaroon ng pamamaga sa mga lymph nodes sa leeg o jaw area dahil sa pag-aaksaya ng katawan sa paglaban sa impeksyon.

Lagnat

Sa mga malalang kaso, maaring magkaroon ng lagnat bilang tugon ng katawan sa impeksyon.

Kung ikaw ay nakakaranas ng mga sintomas na ito, mahalaga na mag-consult sa isang dentista o manggagamot upang ma-diagnose ang kondisyon mo at mapag-usapan ang mga tamang hakbang para sa treatment. Ang mga impeksyon sa ngipin ay dapat na maagap na tratuhin upang maiwasan ang mga komplikasyon.

Listahan ng Dental clinic sa Pateros

Pateros Dental Clinic

  • Address: B. Morcilla St, Pateros, Metro Manila
  • Phone: (02) 641-5797

Reyes Dental Clinic

  • Address: 313 J. Elizalde St, Pateros, Metro Manila
  • Phone: (02) 641-1373

Oral Care Dental Clinic

  • Address: 14 G. De Borja St, Pateros, Metro Manila
  • Phone: (02) 641-4369

Lim Dental Clinic

  • Address: 35 M. Almeda St, Pateros, Metro Manila
  • Phone: (02) 641-5812

Smile Dental Clinic

  • Address: 162-B M. Almeda St, Pateros, Metro Manila
  • Phone: (02) 641-3546

Iba pang mga babasahin

Antibiotic para sa pamamaga ng gilagid

Ano ang dahilan ng masakit na gilagid?

Ano ang gamot sa masakit na gilagid

Mabisang gamot sa bagong bunot na ngipin

2 thoughts on “Sintomas ng impeksyon sa ngipin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *