June 18, 2024

Gamot pampatigil sa dugo ng ngipin na bagong bunot

Kung matagal huminto ang pagdugo matapos ang bunot ng ngipin, maaaring may mga iba’t ibang dahilan kung bakit ito nangyayari. Narito ang ilang posibleng dahilan.

Naputol na Blood Vessel – Kapag ang isang malalaking blood vessel ay naputol o hindi nakuhaan nang buo matapos ang bunot ng ngipin, ito ay maaaring maging dahilan ng patuloy na pagnanana ng dugo. Ang pagputol ng malalaking blood vessel ay maaaring mangyari sa mga mas komplikadong bunot ng ngipin.

Blood Clot Disruption – Matapos ang bunot ng ngipin, importante ang pagkakaroon ng blood clot sa lugar ng bunot para sa tamang proseso ng paghilom. Kapag ang blood clot ay napunit, nabura, o naalis, maaaring magresulta sa patuloy na pagnanana ng dugo.

Gingival Disease – Kung ikaw ay mayroong pre-existing gingival disease (tulad ng advanced gingivitis o periodontitis), maaaring magdulot ito ng labis na pamamaga at pagdugo matapos ang bunot ng ngipin.

Blood Disorders – Mga kondisyon tulad ng hemophilia o iba pang mga blood disorder ay maaaring magdulot ng mahirapang mapanatili ang normal na clotting ng dugo.

Medications – Ang ilang mga gamot, tulad ng mga blood-thinning medications, ay maaaring magdulot ng pagbagal sa clotting ng dugo.

Trauma or Pressure – Labis na pagsipsip o pagkagat sa lugar ng bunot na ngipin ay maaaring magdulot ng trauma sa blood clot at magdulot ng patuloy na pagdugo.

Kung ikaw ay may matagalang pagnanana ng dugo matapos bunutin ang ngipin, mahalaga na agad na magkonsulta sa iyong dentist. Ang dentist ay maaaring mag-evaluate ng sitwasyon at magbigay ng tamang rekomendasyon o tratamento para sa pagkontrol ng pagdugo. Kapag ang pagnanana ay patuloy o lumalala, maaaring kinakailangan ng mas mataas na antas ng medikal na pangangalaga.

Paano mapatigil ang pag dugo ng nabunot na Ngipin?

Kung ikaw ay may namamagang gilagid na nagdurugo matapos bunutin ang ngipin, narito ang mga hakbang na maaari mong gawin upang mapatigil ang pagnanana ng dugo.

Maglagay ng Pressure

Ilapat ang sterile cotton ball o sterile gauze sa lugar ng bunot na ngipin. Isagad ang bibig at i-kiss ang gauze sa kanyang sariling dugo para mapanatili ang pressure. Huwag tanggalin ang gauze sa loob ng mga unang 30-45 minuto. Ang pressure ay tutulong sa pagbuo ng blood clot na nagpapahinto sa pagdugo.

Iwasan ang Pagkagat

Huwag kagatin o kagatin ang gauze sa loob ng mga unang oras matapos ang bunot ng ngipin. Ito ay upang maiwasan ang pag-aalis ng blood clot na mahalaga sa proseso ng paghilom.

Itaas ang Ulo

Kapag natutulog, itaas ang ulo ng kaunti sa tulong ng unan o iba pang support para maiwasan ang sobrang dugo na pumuspos sa ulo.

Iwasan ang Init

Iwasan ang mainit na pagkain o inumin sa mga unang oras matapos ang bunot ng ngipin. Ito ay para maiwasan ang pagdilat ng blood vessels at magpatuloy ang pagnanana ng dugo.

Huwag Sumipsip

Huwag sumipsip ng mainit na likido o matamis na inumin gamit ang straw. Ito ay maaring makasira sa blood clot at magdulot ng pagtigil sa pagdugo.

Huwag Kumuskos

Huwag kuskusin ang lugar ng bunot na ngipin ng iyong dila o anumang bagay. Ito ay maaring magdulot ng pagbuo ng dugo at pagpapatuloy ng pagdugo.

Antibiotic Ointment

Kung inirekomenda ng dentist, maaaring ilagay ang antibiotic ointment o gel sa bunot na ngipin para sa pagsara ng sugat.

Kumonsulta sa Dentist

Kung ang pagnanana ng dugo ay patuloy o sobrang labis, mahalaga na magpa-checkup sa dentist para sa tamang pagsusuri at payo.

Kung ang pagnanana ng dugo ay patuloy pa rin kahit na ikaw ay sumusunod na sa mga hakbang na ito, mahalaga na agad kang kumonsulta sa iyong dentist. Ito ay upang masiguro na wala kang mas malubhang kondisyon at makatanggap ng tamang tratamento.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *