June 18, 2024

Dahilan ng Pamamaga ng Gilagid at Sintomas

Ang pamamaga ng gilagid, kilala rin bilang gingivitis, ay isang kondisyon na kinasasangkutan ng pamamaga ng mga gilagid na naglilipat sa paligid ng mga ngipin. Karaniwan itong sanhi ng mga bakterya na nagkakalapit sa mga ngipin at gilagid. Narito ang ilang mga pangunahing dahilan ng pamamaga ng gilagid at ang mga sintomas na kaakibat nito.

Mga Dahilan:

Bakteryal na Plaque – Ito ang pangunahing sanhi ng gingivitis. Kapag hindi natin naialis ng wasto ang mga residue ng pagkain sa mga ngipin, nagiging bahay ito ng mga bakterya na bumubuo ng plaque. Kapag hindi ito natatanggal sa pamamagitan ng tamang oral hygiene, maaari itong magdulot ng pamamaga sa gilagid.

Hindi Tamang Oral Hygiene – Hindi tamang pagsusuklay, hindi regular na pagsisinop o hindi sapat na pagsisinop ng mga ngipin at bibig ay maaaring magresulta sa pamamaga ng gilagid.

Mga Pagbabago sa Hormonal – Ang mga pagbabago sa hormonal sa mga kababaihan tulad ng pagbubuntis, menstruasyon, at menopause ay maaaring magdulot ng pagtaas ng sensibilidad ng gilagid sa plaque, na nagiging sanhi ng pamamaga.

Mga Sakit sa Kalusugan – Mga kondisyon tulad ng diabetes at mga sakit sa immune system ay maaaring magdulot ng pinalalang pagkakaroon ng gingivitis.

Paninigarilyo – Ang paninigarilyo ay nagpapalakas ng posibilidad ng pagkakaroon ng pamamaga ng gilagid. Ito ay dahil sa epekto ng nicotine sa sirkulasyon ng dugo sa mga gilagid.

Mga Sintomas:

Pula at Namamagang Gilagid – Ang unang palatandaan ng gingivitis ay ang pamumula at pamamaga ng gilagid sa paligid ng mga ngipin.

Pagnanana – Madalas na may kasamang pagnanana o bleeding kapag nagsusuklay o nagsisinop ng mga ngipin.

Pangingilo – Maaring magkaroon ng pangingilo ang mga ngipin dahil sa pag-aalis ng protetikong enamel dulot ng pamamaga.

Mabahong Hininga – Ang bakterya sa gilagid na may kaugnayan sa gingivitis ay maaaring magdulot ng masamang hininga.

Pag-iba ng Panlasa- Ang pagiging sensitibo ng gilagid sa pamamaga ay maaaring magresulta sa pagkakaroon ng iba’t ibang sensasyon habang kinakagat o kinakain ang mga pagkain.

Pag-akyat ng mga Gigi – Kapag hindi naaagapan, maaaring magresulta ito sa pag-akyat ng mga gilagid sa paligid ng mga ngipin, na nagdudulot ng malalim na lagayan para sa mga bacteria.

Mahalaga ang tamang oral hygiene tulad ng regular na pagsusuklay ng ngipin, pagsisinop ng bibig, at regular na pagpunta sa dentist para maiwasan ang pamamaga ng gilagid. Kung mayroon kang mga sintomas ng gingivitis, mahalagang kumunsulta sa propesyonal na dentist para sa tamang pagsusuri at tratamento.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *