July 16, 2024

Gamot sa pangingilo ng gilagid

Ang pangingilo ng gilagid o tooth sensitivity ay maaaring sanhi ng maraming mga kadahilanan, tulad ng exposed dentin (yung sensitibong bahagi ng ngipin), cavities, cracked teeth, worn enamel, o gum problems. Ang treatment para sa pangingilo ng gilagid ay nakasalalay sa sanhi ng problema. Narito ang ilang mga gamot at paraan para maibsan o ma-trato ang pangingilo ng gilagid:

Toothpaste para sa Sensitive Teeth

May mga special na toothpaste na ginawa para sa mga taong may pangingilo ng gilagid. Ito ay naglalaman ng mga kemikal na makakatulong na maprotektahan ang exposed dentin at maibsan ang pangingilo. Magpatuloy sa paggamit ng sensitibong toothpaste para sa pangangalaga ng pangmatagalang pangingilo.

Colgate Sensitive Fresh Mint Toothpaste for Sensitivity Relief 110g Buy 1 Get 1 Free

Fluoride Rinse

Ang fluoride rinse ay maaaring makatulong sa pagpapalakas ng enamel at pagpapabawas ng sensitivity.

Crest Kids Anticavity Fluoride Rinse Mouth Wash Alcohol Free 500mL

Desensitizing Gel

Ang inyong dentist ay maaaring mag-apply ng desensitizing gel sa mga ngipin upang maibsan ang sensitivity.

Bmai 10pcs Desensitizing Gel Reduce Sensitivity Teeth Whitening Treatment

Dental Bonding

Kung ang ngipin ay may exposed dentin, ang dental bonding ay maaaring magamit para takpan ito at maprotektahan ang sensitibong bahagi ng ngipin.

Dental Sealants

Ito ay isang protective coating na ina-apply sa mga ngipin upang mapanatili ang kalusugan nito at maprotektahan ang dentin.

Root Canal Treatment

Sa mga mas malalang kaso, kung ang pangingilo ay dulot ng impeksiyon o inflammation sa loob ng ngipin, maaaring kailanganin ang root canal treatment para alisin ang nasasaktang bahagi.

Surgical Gum Graft

Kung ang pangingilo ay dulot ng exposed roots ng ngipin dahil sa receding gums, maaaring kailanganin ang surgical gum graft upang takpan ang mga exposed na bahagi.

Pag-aalaga sa Oral Hygiene

Mahalaga ang tamang pangangalaga sa oral hygiene upang maiwasan ang pangingilo ng gilagid. Regular na pag-toothbrushing, flossing, at pangalaga sa oral health ay makakatulong sa pagpapabawas ng pangingilo.

Mahalaga na kumonsulta sa inyong dentist para sa tamang diagnosis at treatment ng pangingilo ng gilagid. Ang mga gamot at treatment ay maaaring mag-iba depende sa kundisyon ng inyong ngipin at gilagid.

FAQS – Mga dahilan ng pangingilo ng Gilagid

Ang pangingilo ng gilagid o tooth sensitivity ay nagaganap kapag ang mga sensitibong bahagi ng ngipin, tulad ng dentin, ay exposed o hindi sapat na naipinagtatanggol ng enamel o kumikinang bahagi ng ngipin. Ang mga dahilan para sa pangingilo ng gilagid ay maaaring mag-iba-iba.

Exposed Dentin – Ang dentin ay ang bahagi ng ngipin na mas sensitibo sa init, lamig, at mga stimuli. Kapag ito ay exposed dahil sa pagkausli o pagka-erode ng enamel (yung protective na kasing-kapal ng ngipin), maaaring magdulot ito ng pangingilo.

Gum Recession – Kapag ang gumline ay natutulad o nagre-recede, ang mga sensitibong bahagi ng ngipin ay maaaring mag-eksposa. Ito ay maaaring dulot ng mga kondisyon tulad ng gum disease o brushing ng mga ngipin nang labis.

Cracked Teeth – Kung may mga crack o butas sa ngipin, maaaring mabukas ito sa mga sensitibong bahagi at magdulot ng pangingilo.

Cavities – Ang cavities o ngipin na may butas ay maaaring magdulot ng sensitivity kapag nakakasira ito sa enamel at nagdudulot ng exposure ng dentin.

Tooth Grinding – Ang sobrang panggigigil ng ngipin (tooth grinding o bruxism) ay maaaring makasira sa enamel at magdulot ng sensitivity.

Paggamit ng Mataas na Concentration ng Hydrogen Peroxide – Ang mataas na konsentrasyon ng hydrogen peroxide sa mga teeth whitening products ay maaaring magdulot ng pangingilo.

Acidic Foods and Beverages – Ang mga acidic na pagkain at inumin, tulad ng soda, citrus fruits, at vinegar, ay maaaring mag-cause ng enamel erosion at pangingilo.

Ang pangunahing lunas para sa pangingilo ng gilagid ay ang paggamit ng mga sensitibong toothpaste o gel, ngunit ito ay maaaring mag-iba depende sa sanhi ng pangingilo. Mahalaga na konsultahin ang isang dentist upang matukoy ang eksaktong sanhi at itakda ang tamang treatment plan. Ang mga natural na gamot, gaya ng mga herbal remedies, ay maaaring makatulong sa pagpapabawas ng pangingilo, ngunit ang pinakamahalaga ay malaman ang sanhi at sumunod sa tamang pangangalaga sa ngipin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *