July 16, 2024

Gamot sa pangingilo ng ngipin tablet : Gamot sa ngipin

Ang pangingilo ng ngipin ay maaaring maging sanhi ng discomfort at pang-araw-araw na abala. Kung naghahanap ka ng mga over-the-counter (OTC) na tablet o gamot na maaaring makatulong sa pangingilo ng ngipin, maaaring subukan ang mga sumusunod.

Sensodyne Rapid Relief Toothpaste

Ito ay isang toothpaste na ginagamit para sa mga taong may problema sa pangingilo ng ngipin. Maaring gamitin ito araw-araw upang mapabuti ang kalagayan ng ngipin.

Sensodyne Rapid Relief Toothpaste 100g

Fluoride Rinse

Ang fluoride rinse ay maaring makatulong sa pagpapabawas ng pangingilo sa ngipin. Ito ay maaring gamitin bago o pagkatapos mag-brush ng ngipin.

Crest Kids Anticavity Fluoride Rinse Mouth Wash Alcohol Free 16.9 fl oz (500 ml)

Desensitizing Toothpaste

Maraming dental desensitizing toothpaste ang mayroong mga aktibong sangkap na nakakatulong sa pagpapabawas ng pangingilo ng ngipin. Maari mong subukan ang mga ito.

Medical desensitizing toothpaste for periodontitis special care gum bleeding swelling pain

Pain Relievers

Kung ang pangingilo ay dulot ng pamamaga o impeksyon, maari mong subukan ang mga OTC na pain relievers tulad ng ibuprofen (Advil) o acetaminophen (Tylenol) para mabawasan ang sakit at pamamaga. Gayunpaman, ito ay maaaring makapagbigay lamang ng pansamantala at temporary relief.

ADVIL Ibuprofen 200mg 10 Soft Gel Capsules

Prescription Medications

Sa ilang mga kaso, ang dentist ay maaaring mag-prescribe ng mga mas malalakas na desensitizing agents o iba pang mga gamot depende sa kalagayan ng ngipin.

Mahalaga pa ring konsultahin ang isang dentist para sa tamang diagnostic at tratamento ng pangingilo ng ngipin. Ang pangingilo ay maaaring maging senyales ng iba pang dental issues na dapat malaman at matugunan. Ang dentist ay maaaring mag-rekomenda ng tamang gamot o tratamento base sa kalagayan ng ngipin ng pasyente.

FAQS – Bakit nangingilo ang Ngipin natin

Ang pangingilo ng ngipin o tooth sensitivity ay karaniwang kondisyon na maaring magdulot ng pang-araw-araw na discomfort o sakit sa mga ngipin. Ito ay nagaganap kapag natatamaan ang sensitive na bahagi ng ngipin ng mga stimuli o factors tulad ng malamig, maanghang, matamis, o maasim na pagkain at inumin, pag-iihaw, o pagkakabara ng ngipin.

Narito ang ilang mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng pangingilo ang ngipin:

Pagka-Expose ng Dentin – Ang dentin ay ang mas makapal at mas sensitibong layer ng ngipin sa ilalim ng enamel. Kapag nagkakaroon ng abrasyon, erosion, o pag-aagnas ng enamel (tulad ng sa gumagalaw na brush o acidic food and drinks), maaring ma-expose ang dentin at magdulot ng pangingilo.

Gingival Recession – Ang pag-urong ng gums o gingival recession ay maaring mag-eksponer ng mga sensitive na bahagi ng ngipin. Ito ay maaaring sanhi ng agresibong toothbrushing, gum disease, o iba pang mga dental kondisyon.

Cavities o Pagtuturok – Ang mga butas sa ngipin o cavities, lalo na kapag malapit sa enamel-dentin junction, ay maaring magdulot ng pangingilo kapag na-eexpose ang dentin.

Pag-aayos ng Dental Work – Minsan, ang dental procedures tulad ng pagkakaroon ng filling, crown, o iba pang dental work ay maaring magdulot ng pangingilo sa simula. Ngunit karaniwang nawawala ito pagkatapos ng ilang araw o linggo.

Cracked Tooth – Ang pagkakaroon ng cracked tooth ay maari ring magdulot ng pangingilo kapag ang crack ay nag-eexpose ng sensitive na dentin.

Nagiging Sanhi ng Pangkalahatang Kondisyon – Ang ilang mga pangkalahatang kondisyon tulad ng acid reflux, bulimia, o gastroesophageal reflux disease (GERD) ay maaring magdulot ng acid na maaring mag-cause ng enamel erosion at pangingilo ng ngipin.

Kalinisan at Oral Hygiene Practices – Ang hindi tamang oral hygiene practices o kakulangan sa pangangalaga sa mga ngipin ay maari ring magdulot ng pangingilo.

Kapag nagkakaroon ng pangingilo ang ngipin, mahalaga na konsultahin ang isang dentist upang malaman ang eksaktong dahilan at makuha ang tamang tratamento. Depende sa sanhi ng pangingilo, maaaring magamot ito sa pamamagitan ng dental filling, fluoride treatment, desensitizing agents, o iba pang dental procedures na irerekomenda ng dentist. Ang tamang pangangalaga sa mga ngipin at gums ay mahalaga rin upang maiwasan ang pangingilo sa hinaharap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *