June 18, 2024

Masakit ba ang pasta sa ngipin?

Ang dental filling o restoration na ginagamit ng mga dentist upang punan ang bahagi ng ngipin na may cavity o butas ay hindi masakit. Hindi dapat masaktan ang ngipin pagkatapos ng dental filling procedure, ngunit maaaring magkaruon ng mga pangkaraniwang reaksyon o discomfort pagkatapos ng procedure, tulad ng mga sumusunod.

Sensitivity

Maaaring magkaruon ng sensitivity sa ngipin pagkatapos ng filling. Ito ay normal at maaaring magtagal ng ilang araw o linggo. Ang sensitivity ay karaniwang nararamdaman kapag kinakagat ang mainit o malamig na pagkain, ngunit ito ay maaaring bumuti sa paglipas ng panahon. Pwedeng gumamit ng gargle para sa sensitive na pasta para maibsan ang pananakit.

Listerine Total Care Sensitive Zero Alcohol / Alcohol free Mouthwash 250ml – For Sensitive Teeth

Discomfort

Paminsan-minsan, maaaring magkaruon ng discomfort sa mga gilagid o mga katabing ngipin dahil sa pressure mula sa filling. Gayunpaman, ito ay dapat mawala sa loob ng ilang araw.

Ibuprofen

Kapag nararamdaman ang discomfort o pamumula, maaaring uminom ng over-the-counter na pain reliever na may kasamang consultation ng dentist o ayon sa instructions ng label.

ADVIL Ibuprofen 200mg 10 Soft Gel Capsules

Pagka-asim

Maaaring masamahan ng kaunting pagka-asim sa panahon ng procedure dahil sa mga kemikal na ginagamit sa dental filling. Ito ay karaniwan at maikli lamang ang tatagal.

Kung ang sakit o discomfort ay patuloy o lumala, o mayroong iba pang mga sintomas na lumitaw, tulad ng pamamaga, impeksyon, o pagtaas ng lagnat, mahalaga na agad na kumonsulta sa dentist. Ang malasakit na ngipin o dental filling ay maaring magdulot ng problema kung hindi ito aayusin. Sa pangkalahatan, ang dental filling ay dapat na makatulong sa pagpapabuti ng kalagayan ng ngipin at hindi dapat magdulot ng masakit na pakiramdam.

FAQS – Bakit kailangan ng Pasta sa Ngipin

Ang pagpapapasta sa ngipin, na tinatawag na dental filling o restoration, ay isang dental procedure na ginagamit upang punan ang mga cavity o butas sa ngipin. Ito ay mahalaga at kinakailangan sa mga sumusunod na mga dahilan:

Pag-iwas sa Pagkalat ng Cavities

Ang mga cavity ay mga butas sa enamel ng ngipin na maaring maging daan para sa mga bacteria na magdulot ng mas malalang problema sa ngipin. Ang dental filling ay naglalagay ng layer ng materyal na nagtutuwid sa ngipin at nagbabawas sa panganib ng pagkalat ng cavities.

Pagpapalakas ng Ngipin

Ang mga butas o cavities ay maaring magdulot ng pagka-weaken ng ngipin, at maaaring magdulot ng mas mabigat na problema sa dental health. Ang dental filling ay nagbibigay ng suporta sa ngipin at nagpapalakas nito.

Pagpapalit ng Nasirang Bahagi

Sa mga kaso ng nasirang bahagi ng ngipin dahil sa trauma, fracture, o erosion, ang dental filling ay ginagamit upang ibalik ang tamang shape at function ng ngipin.

Pag-aayos ng Cosmetic Issues

Ang dental filling ay maaaring gamitin sa mga cosmetic concerns tulad ng butas o gaps sa ngipin upang mapanatili ang magandang itsura ng ngipin.

Pag-iwas sa Pagkakaroon ng Impeksyon

Kapag may cavity, may panganib na ang bacteria ay makapasok sa loob ng ngipin at magdulot ng impeksyon. Ang dental filling ay nagbibigay proteksyon sa mga kalagayan na ito.

Kapag napagkasunduan ng dentist na kinakailangan ang dental filling, ang prosesong ito ay nagpapabuti sa kalusugan ng ngipin, nagbibigay proteksyon, at nagpapabawas ng mga problema sa dental health. Ito ay isang pangunahing hakbang sa pangangalaga ng ngipin at dapat itong isagawa kapag kinakailangan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *