June 18, 2024

Gamot sa Gingivitis ng buntis

Ang gingivitis ay isang common na kondisyon sa pangingingilo na kadalasang nangyayari sa mga buntis dahil sa hormonal changes at pagtaas ng hormone levels tulad ng estrogen at progesterone, na maaaring magdulot ng pagbabago sa oral health.

Narito ang mga hakbang na maaring gawin para mapabawas ang gingivitis sa mga buntis:

Gumamit ng Toothbrush na malambot ang bristles

Regular na brush ang iyong mga ngipin ng dalawang beses sa isang araw, gamit ang malambot na toothbrush at fluoride toothpaste. Gumamit ng toothbrush na may soft bristles upang maiwasan ang iritasyon ng gums.

2PCS Pregnant toothbrush Ultra-fine Soft Hair Eco Friendly Toothbrush Soft Fiber Nano Toothbrush

Flossing

Mag-floss ng maayos at marahang para maiwasan ang pagkakabara ng pagkain sa pagitan ng mga ngipin.

Tamang pag-Brush ng Gums

Huwag pagusapan o pigilan ang iyong pagdugo ng gums. Dapat itong malinis nang maayos, ngunit huwag sobrang magbura o magbrush sa mga nagdurugong gums.

Regular na Dental Checkups

Magpa-checkup sa iyong dentist para sa regular na pagsusuri at cleaning ng ngipin. Ang dentist ay maaaring magbigay ng payo at treatment kung kinakailangan.

Balanseng Pagkain

Kumuha ng balanseng pagkain na mataas sa bitamina C at bitamina D para mapanatili ang kalusugan ng mga gums at mga ngipin. Maiiwasan mo rin ang sobrang asukal at acidic foods na maaaring makasama sa iyong oral health.

Iwasan ang Paninigarilyo at Pag-inom

Ang paninigarilyo at pag-inom ng alak ay maaaring magpalala ng gingivitis, kaya’t iwasan ito habang buntis.

Antibacterial Mouthwash

Kung kinakailangan, maaari kang gumamit ng antibacterial mouthwash na walang alcohol, ngunit kailangan itong iwasan ng isang oras matapos magbrush para hindi mawala ang fluoride sa toothpaste.

Mama’s Choice Mouthwash (Trio Pack) | Mouthwash for Oral Health for Pregnant Women

Toothpaste para sa Gums ng Buntis

Gumamit ng mga tooth paste na magaan sa gums ng buntis kagaya ng nasa baba.

KANGAROO MOMMY Pregnant Maternity Toothpaste Care Gums Blueberry Flavor Fresh Tooth Care Confinement Toothpaste Pregnant Women Mouthwash

Hydration

Panatilihin ang tamang pag-inom ng tubig upang mapanatili ang buhay ng mga selula sa gums.

Kung ang gingivitis ay nagiging mas malala o hindi nawawala sa kabila ng mga hakbang na ito, mahalaga na kumonsulta kaagad sa iyong dentist o periodontist (specialist sa mga kondisyon ng gums) para sa tamang evaluation at treatment. Ang pagpapabaya sa gingivitis ay maaaring magdulot ng mas malubhang mga problema sa oral health, kaya’t mahalaga itong agarang tratuhin. Ang iyong dentist ay makakatulong sa iyo na balansehin ang pangangalaga sa oral health habang ikaw ay buntis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *