June 18, 2024

Gamot sa pag ngingipin ng baby, gamit ng Teething gel

Ang pag-ningipin ng baby ay maaaring magdulot ng discomfort at iritasyon sa kanilang gums, at maaaring hanapin ng mga magulang ang mga paraan upang maibsan ito.

Ang teething gel ay isang uri ng topical o pampahid na maaaring gamitin upang magbigay ginhawa sa mga sanggol na nangangarap ng kanilang mga ngipin. Narito ang mga impormasyon ukol sa paggamit ng teething gel.

Tiny Buds Chewbrush and Teething Gel Set

Tiny buds Chewbrush with Case

-Teether and toothbrush at the same time

-Apply a small amount of Baby Toothgel or Teething Gel on bristles

-Give to baby and allow them to chew 

-Super Soft & Comfortable to Chew 

-Easy for Baby to Grip & train motor skills

-Easy to clean & sterilizer safe

-Can be cleaned in the sterilizer First Tooth Teething Gel Set

-Helps Ease teething discomfort quickly

-Has yummy apple taste

-Trusted by Pediatricians

-Safe if Swallowed

1.Basahing Kamay

Bago gamitin ang teething gel, siguruhing malinis ang iyong mga kamay. Ito ay upang maiwasan ang pagkakaroon ng bacteria na maaring madala sa bibig ng sanggol.

2. Sundan ang mga Tagubilin

Basahing mabuti ang tagubilin ng teething gel na iyong binili. May ilang mga teething gel na dapat itago sa ref, samantalang ang iba ay hindi. Sundan ang mga instruksyon ng paggamit sa label o tagubilin ng iyong pediatrician.

3. I-Apply ng Maayos

Sa pamamagitan ng malinis na kamay o isang malinis na cotton swab, ilagay ng maayos ang teething gel sa ibabaw ng gums ng iyong sanggol. Huwag maglagay ng sobrang dami, at siguruhing hindi madudulas ang iyong kamay o cotton swab sa loob ng bibig ng sanggol.

4. I-monitor ang Reaksyon

Pagkatapos gamitin ang teething gel, maaring bantayan ang iyong sanggol para sa anumang hindi karaniwang reaksyon. Kung napapansin mo ang anumang allergic reaction o kakaibang reaksyon, kailangan mong tawagan agad ang iyong pediatrician.

5. Paggamit Batay sa Pangangailangan

Hindi palaging kinakailangan ang teething gel. Gamitin ito lamang kapag talagang kailangan, tulad ng panahon ng sobrang discomfort o pag-iyak ng sanggol dahil sa pag-ningipin. Ang masyadong madalas na paggamit ng teething gel ay hindi inirerekomenda.

6. Alternatibong Paraan

May mga alternatibong paraan upang maibsan ang discomfort ng pag-ningipin ng baby, tulad ng pagbibigay ng malamig na teether o pag-oofer ng malamig na bagay na maaring kagatin. Gayundin, ang mga pediatrician ay maaring mag-rekomenda ng iba pang mga pampahid o gamot para sa teething.

Mahalaga na konsultahin ang iyong pediatrician bago gamitin ang anumang produkto o gamot para sa pag-ningipin ng iyong sanggol. Ang mga doktor ay maaaring magbigay ng mga payo at rekomendasyon batay sa kalagayan ng iyong sanggol, at maaari rin silang magbigay ng iba pang mga paraan upang maibsan ang discomfort ng pag-ningipin.

Iba pang halimbawa ng Teething gel para sa pag ngingipin ng bata

Ito ay ilang halimbawa ng mga teething gel na maaaring gamitin para sa ngipin ng bata. Ngunit tandaan na ang mga produktong ito ay maaaring magbago o magkaruon ng mga bagong formula pagkatapos ng aking huling pag-update ng kaalaman noong Setyembre 2021, kaya’t mahalagang suriin ang mga aktuwal na produkto at tagubilin sa label nito:

Orajel Baby Teething Gel – Ito ay isang popular na brand ng teething gel na may formula na may lidocaine para sa temporaryong pampatulog ng mga nerves sa gums ng sanggol. Nararapat sundan ang tagubilin sa paggamit na ibinigay sa label ng produkto. Maraming mabibili nito sa over the counter o sa Shopee.

Baby Orajel Non-medicated Cooling Gels for Teething 2 Tubes 5.1g each Daytime & Nighttime

Anbesol Baby Teething Gel – Ito ay isa pang teething gel na naglalaman ng lidocaine upang magbigay ginhawa sa kati ng gums ng sanggol. Dapat sundan ang mga tagubilin sa paggamit ng produktong ito.

Little Remedies Oral Gel – Ang Little Remedies ay isang brand na gumagamit ng mga natural na sangkap tulad ng chamomile para sa kanilang teething gel. Ito ay ginagamit upang magbigay ginhawa sa discomfort na dulot ng pag-ningipin.

Hyland’s Baby Teething Gel – Ang Hyland’s ay isang kilalang brand ng homeopathic remedies. Ang kanilang teething gel ay walang lidocaine o iba pang anesthetic na kemikal at gumagamit ng natural na mga sangkap tulad ng calcarea phosphorica para sa pag-alingawngaw.

Natural Sansfluo Baby Teething Gel – Help soothe baby’s gum pain with this teething gel. Formulated with Xylitol spearmint citric acid chamomile oil and clove bud oil SLS free and paraben free Contains Xylitol – clinically proven as an effective alternative to fluoride in inhibiting tooth decay safe e to swallow Recommended for babies 4 months and up

Natural Sansfluo Baby Teething Gel 15g

Baltic Amber Teething Gel – Ito ay isa sa mga natural na alternatibo sa teething gel na hindi ina-apply sa gums kundi isinasama sa damit ng sanggol. May mga magulang na naniniwala na ang baltic amber ay nagbibigay ginhawa sa pag-ningipin.

Huwag kalimutang konsultahin ang inyong pediatrician bago gamitin ang anumang teething gel o anumang produkto para sa pag-ningipin ng iyong sanggol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *