June 18, 2024

Hindi makatulog sa Sakit ng Ngipin – Sintomas at Gamot


Ang hindi pagkakatulog dahil sa sakit ng ngipin ay isang karanasang hindi kumportable at maaaring magdulot ng paghihirap sa pang-araw-araw na gawain. Narito ang ilang mga paraan upang maibsan ang sakit ng ngipin at mabigyan ka ng pansamantalang ginhawa.

Pain relievers – Maari mong subukan ang over-the-counter na pain relievers tulad ng acetaminophen (Tylenol) o ibuprofen (Advil). Sundin ang tamang dosis at paalalahanan ang iyong sarili na huwag ito gamitin nang labis sa inirerekomendang dami.

Paggamit ng Cold Compress – Ilagay ang malamig na kompresyon ng yelo o yelo pack sa labas ng mukha sa bahagi ng ngipin na masakit. Ang malamig na temperatura ay maaaring makatulong sa pamamaga at mabawasan ang sakit.

Paggamit ng Warm Compress – Maari mo rin subukan ang mainit na kompresyon sa mukha o sa bahagi ng ngipin na masakit. Ang mainit na temperatura ay maaaring magbigay ginhawa sa pamamaga at magbigay ng comfort.

Pag-iiwas sa Mainit o Malamig na Pagkain at Inumin – Ang pag-inom ng mainit o malamig na likido at pagkain ay maaaring maging sanhi ng paglala ng sakit. Subukan mong uminom ng tubig sa katamtamang temperatura at kumain ng malambot na pagkain.

Pagpapadala sa Dentist – Kung ang sakit ng ngipin ay patuloy na nararamdaman, mahalaga ang pagpunta sa dentist para sa tamang pagsusuri at paggamot. Ang dentist ay maaaring magbigay ng tamang diagnosis at iba’t ibang opsyon para maibsan ang sakit.

Paggamit ng Oral Anesthetic – Maaaring subukan ang mga oral anesthetic tulad ng lidocaine o benzocaine. Maari mong ipahid ito ng maingat sa bahagi ng ngipin na masakit. Gayunpaman, siguruhing sundin ang tagubilin ng produkto at huwag ito lunukin.

Zeyco Topical Gel Topicaina Benzocain 30g

Lido-Jel Lidocain Ointment Topical Anesthetic Gel 30gms

Paggamit ng Clove Oil – Ang clove oil ay mayroong natural na anesthetic at anti-inflammatory na mga katangian. Maari mong gamitin ito sa pamamagitan ng pagpahid ng maingat sa ngipin na masakit. Ngunit, gawin ito ng maingat at huwag itong lunukin.

GOVID’S/Govinds CLOVE OIL FOR TOOTHACHE

Higit sa lahat, mahalaga ang agarang pagpunta sa dentist para sa tamang pagsusuri at tratamento ng sakit ng ngipin. Ang pangangalaga sa oral na kalusugan at pangunahing pagsusuri sa dentist ay mahalaga upang maiwasan ang pag-unlad ng mga problema sa ngipin.

Bakit hindi makatulog dahil sa Sakit ng Ngipin?

Ang hindi pagkakatulog sa sakit ng ngipin ay maaaring dahil sa ilang mga kadahilanan. Narito ang ilang posibleng paliwanag.

1. Intense Pain: Ang sakit ng ngipin, lalo na kung sobrang sakit, ay maaaring maging sobra-sobra ang bisa na nagiging hadlang sa pagtulog. Ang matindi at masakit na ngipin ay maaaring magdulot ng diskomportableng gabi.

2. Pamamaga: Ang pamamaga sa paligid ng ngipin o ng gilagid ay maaaring magdulot ng mas matinding sakit kapag ikaw ay nahiga. Ang gravitational force kapag ikaw ay nakahiga ay maaaring magbigay ng mas malakas na presyon sa masakit na bahagi, na maaaring magresulta sa mas matinding sakit.

3. Pangangailangan ng Medikal na Atensyon: Ang masakit na ngipin ay maaaring senyales ng mas malalang dental na problema tulad ng cavity, infection, o impacted na ngipin. Kung ito ay may kaakibat na pamamaga, ito ay maaaring magdulot ng mas malalang sakit at maaaring nangangailangan ng agarang medikal na atensyon.

4. Stress at Anxiety: Ang pagkakaroon ng sakit ng ngipin ay maaaring magdulot ng stress at anxiety, na maaaring maging sanhi ng hindi pagkakatulog. Ang nerbiyosismo at pangangamba sa oras ng gabi ay maaaring magbigay ng additional na hamon sa pagtulog.

5. Pain Referral: Maaaring mangyari na ang sakit ay nagmumula sa isang bahagi ng ngipin ngunit ang nararamdaman mo ay maaaring mailipat sa ibang bahagi ng ulo o mukha, na maaaring magdulot ng pang-gabing paghihirap sa pagtulog.

Para maibsan ang sakit ng ngipin at maging mas makakatulog, maaaring subukan ang mga pamamaraang nabanggit na nasa unang sagot. Gayunpaman, mahalaga rin na kumonsulta sa isang dentist upang matukoy ang ugat ng problema at mabigyan ng tamang tratamento. Ang pagsusuri ng dentist ay mahalaga para ma-diagnose ang sanhi ng sakit at mapagamot ito nang maayos.

Paano maiwasan ang pagsakit ng ngipin at di makatulog


Ang pag-iwas sa pagsakit ng ngipin at ang kawalan ng pagtulog dahil dito ay maaaring maging mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan ng iyong ngipin at buong katawan. Narito ang ilang mga tips na maaaring makatulong sa pag-iwas sa pagsakit ng ngipin at sa kawalan ng pagtulog.

Tamang Oral Hygiene:

Panatilihing malinis ang iyong ngipin sa pamamagitan ng pagsusunod sa tamang oral hygiene. Mag-toothbrush nang dalawang beses sa isang araw, gamitin ang dental floss, at magbanlaw ng fluoride mouthwash.

Regular na Check-up sa Dentist:

Pumunta sa regular na check-up sa iyong dentist para sa pagsusuri at kalinisan ng iyong ngipin. Ito ay makakatulong sa pagtukoy ng anumang problema at sa pagtakda ng agarang solusyon.

Balanseng Pagkain:

Kumaing balanseng pagkain at iwasan ang sobrang pagkakain ng matamis o acidic na pagkain at inumin. Ang pagkakaroon ng malusog na diyeta ay maaaring makatulong sa pangangalaga sa kalusugan ng iyong ngipin.

Limitahan ang Pag-iiwas ng Pag-inom ng Tubig:

Ang pag-iiwas sa pag-inom ng tubig o pagkakaroon ng tuyong bibig ay maaaring magdulot ng pagtaas ng panganib na magkaruon ng karies sa ngipin.

Paggamit ng Fluoride Toothpaste:

Pumili ng toothpaste na may fluoride, isang mineral na nagbibigay ng proteksiyon sa enamel ng ngipin at nagpapalakas nito laban sa mga paminsang pag-atake.

Pag-iwas sa Paninigarilyo:

Ang paninigarilyo ay maaaring magdulot ng maraming problema sa oral na kalusugan, kabilang na ang pagsakit ng ngipin. Ang pag-iwas sa paninigarilyo ay makakatulong sa pangangalaga ng ngipin.

Limitahan ang Konsumo ng Alak:

Ang sobrang pag-inom ng alak ay maaaring magdulot ng tuyong bibig at makakatulong sa pag-atake ng mga bacteria sa ngipin. Iwasan ang sobra-sobrang pag-inom ng alak.

Stress Management:

Ang stress ay maaaring magdulot ng pagsakit ng ngipin. Subukan ang mga pampamayamut, relaxation techniques, o iba’t ibang paraan ng pamamahinga para ma-manage ang stress.

Kung mayroon ka nang pagsakit ng ngipin, mahalaga na mag-consult sa dentist agad para sa tamang pagtukoy ng problema at pagtakda ng nararapat na tratamento.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *