July 16, 2024

Sintomas ng binat o relapse sa bagong Bunot na Ngipin

Ang termeng “binat” ay karaniwang ginagamit sa Pilipinas upang tukuyin ang sitwasyon kung saan may lagnat o mataas na temperatura ang isang tao. Kapag binanggit mo ang “relapse” pagkatapos ng bagong bunot na ngipin, ito ay maaaring tumukoy sa pagkakaroon ng panandaliang lagnat o pangkalahatang pakiramdam ng hindi kaginhawahan matapos ang dental procedure na ito.

Narito ang ilang mga posibleng sintomas ng “binat” o relapse pagkatapos ng bagong bunot na ngipin.

Lagnat – Ang mataas na temperatura ng katawan, o lagnat, ay isa sa pangunahing sintomas ng binat. Ito ay maaaring maging senyales ng impeksyon o reaksiyon ng katawan sa dental procedure.

Pamamaga – Ang pamamaga sa lugar ng bunot na ngipin o sa paligid nito ay maaaring maging sintomas ng problema o impeksyon.

Paninigas ng Lalamunan – Ang paninigas o masakit na lalamunan ay maaaring maging senyales ng pangangalay o pamamaga pagkatapos ng dental work.

Pangangati o Pananakit – Ang pangangati, pananakit, o di-kaginhawahan sa lugar ng bunot na ngipin ay maaaring maging senyales ng posibleng komplikasyon.

Hirap sa Pagkain o Pagnguya – Ang hirap sa pagkain o pagnguya dahil sa masakit na ngipin ay maaaring maging sintomas ng pangangalay o di-kaginhawahan.

Kung ikaw ay nakakaranas ng mga sintomas na ito pagkatapos ng bagong bunot na ngipin, mahalaga na kumonsulta ka sa iyong dentist. Maaaring ito ay senyales ng impeksyon o iba pang isyu na nangangailangan ng agarang pansin. Ang iyong dentist ay maaaring magbigay ng tamang pagsusuri at mungkahi para sa paggamot o pag-alaala.

Bakit nagkakaroon ng binat o relapse pagkatapos magpabunot ng ngipin

Ang pagkakaroon ng lagnat o pakiramdam ng binat pagkatapos magpabunot ng ngipin ay maaaring magkaruon ng ilang mga posibleng paliwanag.

Impeksyon

Ang dental procedure tulad ng pagpapabunot ng ngipin ay maaaring magdulot ng mikrobyo o bacteria na makapasok sa katawan, na maaaring magresulta sa impeksyon. Ito ay maaaring magdulot ng pamamaga, lagnat, at pangangayayat.

Paggamit ng Antibiotics

Sa ilang mga kaso, maaaring iniinom ang antibiotics bago o pagkatapos ng dental procedure upang maiwasan ang impeksyon. Ang ilang mga tao ay maaaring magkaruon ng allergic reaction sa antibiotics na maaaring magdulot ng lagnat at iba pang mga sintomas.

Pag-atake ng Immune System

Ang dental procedure ay maaaring magdulot ng maliit na stress sa katawan, na maaaring maging sanhi ng pag-atake ng immune system. Ito ay maaring magkaruon ng epekto sa temperatura ng katawan.

Iba’t Ibang Kadahilanan

Maaaring ang pagkakaroon ng binat ay hindi direktang nauugma sa dental procedure. Maaaring itong maging bahagi ng isang viral na impeksyon o iba pang mga kondisyon na hindi direktang konektado sa dental work.

Sa lahat ng mga kaso, mahalaga na kumonsulta sa iyong dentist o doktor kung ikaw ay nagkakaroon ng lagnat o iba pang sintomas matapos ang dental procedure. Ang kanilang pagsusuri ay makakatulong sa pagtukoy ng sanhi ng iyong mga sintomas at pagbibigay ng angkop na gamutan.

Pagdugo ng Ngipin pagkatapos magpa bunot

Ang pagdugo pagkatapos ng bunot na ngipin ay isang pangkaraniwang pangyayari pagkatapos ng dental procedure na ito. Narito ang ilang mga posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagdugo.

Normal na Bahagi ng Paghilom

Ang pagdugo ng bahagyang dugo pagkatapos ng bunot na ngipin ay maaaring isang normal na bahagi ng proseso ng paghilom. Ito ay maaring sanhi ng pag-atake ng dugo sa dulo ng bukol (socket) na pinagmulan ng bunot na ngipin.

Hindi Tama ang Pagkakakabit ng Cotton Gauze

Matapos ang dental extraction, karaniwang inilalagay ng dentist ang cotton gauze sa lugar ng bunot na ngipin upang pigilan ang pagdugo at hikayatin ang paghilom. Kung hindi tama ang pagkakakabit nito o napansin mo na nagkakaroon ng dugo, maari itong i-adjust o palitan ng dentist.

Paggamit ng Blood Thinners

Kung ikaw ay gumagamit ng blood thinners o anti-coagulant medications, maaaring ito ay magdulot ng mas matagal na pagdugo pagkatapos ng dental extraction. Mahalaga na ipaalam ito sa iyong dentist bago ang prosedyur.

Komplikasyon o Impeksyon

Sa ilang mga kaso, ang pagdugo ay maaaring maging senyales ng komplikasyon o impeksyon. Kung ang pagdugo ay tumatagal nang labis na mahaba o tila hindi nagmumula sa dulo ng bukol, mahalaga na makipag-ugnayan ka agad sa iyong dentist para sa pagsusuri.

Paano Mo Maaring Ma-Manage ang Pagdugo:

  1. Hawakan ng Maayos: Hagkan ng maayos ang cotton gauze na inilagay sa lugar ng bunot na ngipin. Iwasan ang masyadong pag-dagan o pagpindot, subalit hawakan ito nang maayos upang mapansin ang pagdugo.
  2. Pahinga: Iwasan ang sobrang paggalaw o pag-iskedyul ng mga aktibidad na maaaring magdulot ng pagtaas ng presyon sa ulo. Magpahinga para mapababa ang dugo.
  3. Iwasan ang Mainit na Pagkain o Inumin: Maiiwasan ang pag-init ng dugo sa pamamagitan ng pagiwas sa maanghang na pagkain o mainit na inumin.

Kung ang pagdugo ay patuloy na hindi mapigilan, o kung may ibang sintomas ng komplikasyon tulad ng masakit na pamamaga o pagtaas ng lagnat, mahalaga ang agad na kumonsulta sa iyong dentist o healthcare professional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *